Kiirema ligipääsu saamiseks parimatele pakkumistele Logi sisse. Kui sul ei ole veel kontot kliki siin.

Privaatsus ja isikuandmete töötlemine


Privaatsuse põhimõtted

Privaatsuse printsiibid koos kodulehe kasutustingimustega määravad ära saarlane.ee põhimõtted kõigi isikuandmete puhul, mida Teilt veebipõhise teenuse kasutamise läbi saame.

Austame kõigi meie kodulehte külastavate isikute õigust privaatsusele. Meie tegevuspõhimõtted kasutaja isikliku informatsiooni kogumise ja kasutamise kohta on kirjas alljärgnevalt.

Kogume ja kasutame isiklikku informatsiooni, selleks et:

Hallata või muul viisil oma kliendi suhtes mistahes kohustusi täita, nagu näiteks tellimuste töötlemineja korraldamine.

Ennetada ja lahendada klienditeenuse raames tekkinud raskusi.

Viia läbi ettevõttesiseseid turu-uuringuid teenuste kvaliteedi parandamiseks, talletada klientide tellimuste arhiivi ning informeerida kliente teenuse kätte saamise kohta.

Uute toodete ja teenuste loomiseks ning nendest teavitamiseks.

Selleks, et viia läbi eespool mainitut, peame koguma ja töötlema Teie isikuandmeid (sealhulgas, kuid mitte piirdudes vaid nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressiga, andmetega veebilehe külastuste kohta. Lisaks informatsiooni maksetehingute kohta, kuid vaid seda osa, mis puudutab tellimuse täitmist). Võime paluda antud teavet saarlane.ee veebilehel registreerumise käigus või mis tahes hilisemal ajahetkel, näiteks tellimuse valmides.

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma kliendi loata, välja arvatud juhtudel kui:

Seadus näeb ette teisiti (näiteks kohtu käsul, või selleks, et ära hoida kuritegu või pettust). Nõustudes meie kasutustingimustega, olete andnud oma nõusoleku eelneva nõude täitmiseks, Teie nõusolek isikuandmete avalikustamise kohta õigusorganitele on juba saadud.

Meil tekib vajadus kohaldada ning rakendada õigused ja kohustused, mis sisalduvad meie kasutustingimustes, samuti situatsioonides, kus ohtu on sattunud meie õigused, vara, turvalisus, kliendid, töötajad.

Kui Te ei soovi meilt saada e-kirju uudiste, eripakkumiste ja meie teenuste kohta, palume meid sellest teavitada, vastates saadud kirjale. 

Oma konto/andmete kustutamiseks võtke meiega ühendust info@eq.ee

Teabe turvalisus

Tehnoloogia ja üldreeglite eesmärk, mida oleme rakendanud, on kaitsta Teie privaatsust omavolilise juurdepääsu ja väärkasutuse eest. 

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega, saarlane.ee veebilehel või meie kontoris. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient need oma kontol kohe muutma.