Kiirema ligipääsu saamiseks parimatele pakkumistele Logi sisse. Kui sul ei ole veel kontot kliki siin.

KASUTUSTINGIMUSED


KASUTUSTINGIMUSED

 

1. Kasutaja Kinnitus:

   

   1.1. Kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 16-aastane.

 

   1.2. Kasutaja omab kõiki õigusaktidest tulenevaid nõusolekuid Saarlane.ee kasutamiseks.

 

   1.3. Kasutaja on nõus ja kohustub järgima käesoleva lepingu ja Saarlane.ee lisatingimuste tingimusi.

 

2. Olulised Mõisted:

 

   2.1. Saarlane.ee: saarlane.ee veebileheküljel olev virtuaalne keskkond.

 

   2.2. Kasutaja: Saarlane.ee registreeritud füüsiline või juriidiline isik.

 

   2.3. Teenus: EQ Computer OÜ poolt osutatav teenus, sh Saarlane.ee internetikeskkonna kasutamise teenus.

 

3. Õigused ja Kohustused:

 

   3.1. Saarlane.ee ei vastuta kasutaja poolt sisestatud sisu õigsuse eest.

 

   3.2. Saarlane.ee võib muuta, kustutada või peatada kasutaja kuulutusi vastavalt vajadusele.

 

   3.3. Saarlane.ee võib ühepoolselt muuta tingimusi ja teavitada kasutajaid sellest.

 

4. Vastutus:

 

   4.1. Pooled vastutavad lepingu tingimuste rikkumise eest vastavalt õigusaktidele.

 

5. Privaatsus:

 

   5.1. Kasutaja annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja kinnitab, et Saarlane.ee ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

6. Teated:

 

   6.1. Teated edastatakse kasutajale e-posti või iseteeninduse kaudu.

 

7. Vaidluste Lahendamine:

 

   7.1. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, vajadusel Saare maakohtus.

 

8. Lepingu Rikkumine:

 

   8.1. Lepingu rikkumine hõlmab valeandmete esitamist, reklaamide ebaseaduslikku reprodutseerimist, ebaviisakust jm.

 

9. Muud Tingimused:

 

   9.1. Kohustuslikud kohad täidetakse õigusaktide kohaselt.

 

   9.2. Kasutaja vastutab oma esindaja tegevuse eest.

 

   9.3. Pooled teavitavad probleemidest ja takistustest viivitamatult.

 

10. Teenuste Hind ja Tasumine:

 

   10.1. Registreerumine on tasuta, Saarlane.ee võib teenuste hindu muuta.

 

11. Lepingu Lõppemine ja Ülesütlemine:

 

   11.1. Leping lõpeb automaatselt konto blokeerimisega.

 

   11.2. Saarlane.ee võib ühepoolselt lepingu üles öelda konto blokeerimisega, nõuda leppetrahvi ja esitada hagi kohtusse.