www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6437&kat=1
Kohus ei ennistanud Merit Meri vallavanemaks

Pärnu halduskohtunik jättis rahuldamata endise Mustjala vallavanema Merit Meri avalduse, millega ta soovis tühistada vallavolikogu otsuse enda tagandamise kohta.

“Jätta Merit Meri kaebus Mustjala vallavolikogu 28. juuni otsusele nr 98 rahuldamata,” tisteeris Pärnu halduskohtu sekretär kohuotsust Meie Maale.

Merit Meri soovis kohtule esitatud kaebuses enda tagandamise protseduuri tühistamist ning tööle ennistamist.
Käesoleval nädalal asub maavalitsus järelevalve korras üle vaatama Mustjala võimutüli puudutavaid volikogu otsuseid.

Järelevalvemenetlus oli peatatud kuni halduskohtu otsustuste teadasaamiseni.

MM Meie Maa 26-09-2001