www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6392&kat=1
Saarlane Arnold Rüütel on Eesti uus president

Opositsioonilise Rahvaerakonna kandidaat Arnold Rüütel (73) on Eesti uus president, teda toetas reedel valimiskogus 186 valijameest ehk üle poole valimiskogu liikmetest.

Rüütli vastaskandidaat Reformierakondlane Toomas Savi sai 155 häält.

Hääletusel osales 366 valijameest, valimiskomisjon tunnistas kehtetuks kaks hääletussedelit, märgistamata sedeleid oli 23.
Rüütli vastased heitsid talle kampaania ajal ette pikaajalist ja edukat kommunistlikku karjääri Eesti NSV-s, presidendi jaoks liiga kõrget vanust ning vähest aktiivsust viimaste aastate poliitikas. Rüütli suurt toetajaskonda näitavad aga 78 valijamehe toetusallkirjad tema ametlikuks presidendikandidaadiks esitamise avaldusel.

Kolmas kord Eesti presidendiks kandideerinud opositsioonilise Rahvaliidu liige Arnold Rüütel on seniste küsitluste teatel populaarne peamiselt Eesti vanemate ja maaelanike hulgas, kes hindavad eelkõige tema teeneid Eesti taasiseseivumise ajal aastatel 1988-1991.

Arnold Rüütli elulugu

Eile Eesti uueks presidendiks valitud Arnold Rüütel on sündinud 1928. aasta 10. mail Saaremaal Laimjala vallas.

Rüütel lõpetas 1964. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia agronoomina ning omandas 1991. aastal Eesti Põllumajandusülikoolis põllumajandusteaduste doktori kraadi.

1956.-1963. aastani töötas Rüütel Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi asedirektorina. 1963. aastal asus ta ametisse Tartu näidissohvoosi direktorina, kus töötas kuni 1969. aastani.

1967.-1977. aastani oli Rüütel Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektor. 1977. aastal asus ta ametisse Eesti Kommunistliku Partei keskkomitee sekretärina põllumajanduse alal, kus töötas ühe aasta.

1978.-1983. aastani oli Rüütel Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi (ENSV) ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja. Rüütli karjäär jätkus 1983.-1990. aastani ENSV ülemnõukogu presiidiumi esimehena ning aastatel 1990-1992 Eesti ülemnõukogu esimehena.

Alates 1991. aastast sai Rüütlist Eesti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor. 1993. aastast on Rüütel rahvusliku arengu ja koostöö instituudi direktor ja alates 1995. aastast riigikogu liige.

Rüütel kuulus 1964.-1990. aastani Nõukogude Liidu kommunistlikusse parteisse. 1994. aastast sai Rüütlist Eesti Maarahva Erakonna esimees ja 1999. aastast Eesti Rahvaliidu esimees.

Rüütel on olnud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Balti Assamblee presiidiumi esimees, ülemaailmse Rohelise Risti Eesti organisatsiooni esimees, haridusühingu Forseliuse Selts esimees, Eesti Looduskaitse Seltsi auesimees ja liikumise Hoia Eesti Merd esimees.

Rüütlile on omistatud Bentley kolledži audoktori ja Eesti põllumajandusülikooli audoktori tiitel.

Rüütel on abielus 66-aastase Ingrid Rüütliga ja tal on kaks last.

Rüütel valdab eesti, saksa ja vene keelt ning inglise keelt passiivselt.

MM/BNS BNS 21-09-2001