www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6391&kat=1
Pihtla lapsevanemad tahavad koolisõidu toetuse taastamist

Linnakoolides käivate Pihtla laste vanemad esitasid vallavalitsusele nõudmise taastada vallapoolne transporditoetus õpilaste koolisõidu kulude katmiseks.

Pihtla valla 39 last peavad igapäevase koolisõidu ise kinni maksma, kuna volikogu peab kompensatsiooni teiste omavalitsuste koolides õppijatele liigseks kuluks.

Talvel tehtud volikogu otsus maksta vaid pool koolisõidutoetusest – asjade lihtsustamiseks maksti toetus suveni täies mahus ja lõpetati sügisest hoopis - ei ole vanemate arvates õigustatud ja nad soovivad soodustuse taastamist.

Vallavalitsusele esitatud vastavasisulisele nõudmisele on alla kirjutanud kaks kolmandikku linnas käivate laste vanemaist ehk 14 pere esindajad.

Lapsevanem Margus Arge sõnul käivad tema neli last Saaremaa Ühisgümnaasiumi süvaklassis ja sõidukulud lähevad perele liiga suureks. Sõidutoetust on makstud vaid piirkondades, kus valla enda buss ei sõida ja makstaks ka meditsiiniliste näidustuste korral, mida hetkel kellelgi ei ole.

“Vätta ots sai vabasõidu piletid, sest sealt valla bussi Kaali ei käi,” ütles vallasekretär Piret Mägi.

Vallavanem Tõnu Hüti sõnul ei ole hiljuti suletud Vätta Algkooli õpilastest ükski hakanud käima kodule lähimas, Pihtla koolis ja enamus neist õpib Kuressaares. Paljud Pihtla valla lapsevanemad käivad ise linnas tööl ja ka seetõttu on mugavam panna lapsed linnakoolidesse.

“Kes tahab ikkagi lapse linna kooli panna, seda ka teeb. Ega see rahaline võit vallale nii väga suur ei ole – rohkem põhimõtte pärast, et tagada oma koolide täituvus,” selgitas Hütt sõidutoetuse kaotamist.

Praegu 106 õpilasega Kaali kool peaks võtma juurde 30 õpilast. See oleks kooli direktori Heimar Siiraku sõnul põhimõtteliselt võimalik – siis suureneks pearaha ja leitaks võimalusi lisamööbli ostmiseks klassiruumidesse. “Kui igas klassis oleks üle 20 õpilase, ei oleks see probleem. Sööme praegu ühes vahetuses, sööklas on 120 kohta, aga võib ka kahes vahetuses süüa,” rääkis Siirak, lisades, et kui õpilasi oleks koolis oma vallast rohkem, ei oleks vajadust linnast lapsi juurde võtta nagu praegu. Linnalapsi on Kaali koolis üle kümne.

Pihtla vallamajas on arutatud ka magnetkaardi kasutamise võimalusi, kuna osa lapsi ei kasuta vabasõidupiletit iga päev – paljud lähevad kooli vanemate autodega - ja seega maksaks vallavalitsus üle. Samas aga ei pruugi kõikides bussides magnetkaardi lugejat olla ja probleem võib tekkida ka kaardi ostmise kompenseerimisega - erisoodustuse seaduse alusel peaks lapsevanem selle pealt tulumaksu maksma.

Valla kahes koolis Pihtla Alg- ja Kaali Põhikoolis on enamikul koolilastest võimalik valla transpordiga tasuta jõuda.

Paraku ei paku valla koolid aga süvaõppe võimalusi. Ka linnas asuvatesse huvikoolidesse peavad Pihtla valla lapsed oma vanemate rahakoti toel jõudma ja tasuma lisaks õppemaksule 30% kohamaksu.

SVEA AAVIK Meie Maa 21-09-2001