www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6261&kat=5
Kõplased ikka umbusklikud

Septembri teisel nädalal tutvustas BKA Hiiumaa Keskuse Kõpu rahvuspargi töörühm rahvuspargi tsoneeringu ja kaitse-eeskirja lõppversiooni mitmetel avalikel aruteludel: Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Saarte Regiooni töötajatele, Hiiumaa erakondade ümarlauale, Kõrgessaare valla volikogule ja valitsusele, Kõpu kooli saalis kohalikele maaomanikele.

Vahearuannet kuulas ka Hiiu Maavanema Kõpu rahvuspargi ettevalmistamise järelvalvekomisjon.

Lisaks rahvuspargi uuringute töörühmale osales aruteludel looduskaitseekspert Pille Tomson, kes tutvustas ekspertiisitulemusi ja omapoolseid ettepanekuid kaitse-eeskirja muutmiseks. Mitmeid muudatusi on tehtud ka eelnevate avalike arutelude tulemusel.

Tööde järjekord on ebaselge

Hiiumaa erakodade ümarlaud kuulas ära eksperthinnangu ja võttis seisukoha väljakujundamiseks kaks nädalat järelemõtlemisaega.

Maavanema rahvuspargi komisjonis selgus mõnevõrra üllatuslikult, et uuringute etappide ja ajakava osas puudub ühtne arusaam.

Juunikuus valminud esimene Kõpu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu läbis avalikud arutelud ja eksperthinnangu. Teine, parandustega rahvuspargi eelnõu on praegu avalike arutelude objektiks. Pärast seekordset avalike arutelude vooru valmib kolmas ja lõplik kaitse-eeskiri, mis läheb läbivaatamisele Keskkonnaministeeriumi. Seejärel lisavad Kõpu poolsaare maaomanikud pärast lõpliku kaitse-eeskirjaga tutvumist kirjalikult oma seisukohad.

Paralleelselt on BKA rahvuspargi töörühm kogunud ja täiendanud andmeid sotsiaalmajandusliku analüüsi tarbeks. Lõplik sotsiaalmajanduslik analüüs saab valmida pärast kaitse-eeskirjade lõppvariandi valmimist, kuna üks tuleneb teisest. Kaitse-eeskiri, sotsiaalmajanduslik analüüs ja maaomanike kirjalikud arvamused esitatakse valitsusele, kes suunab selle otsuse tegemiseks Riigikogusse.

Kui Riigikogu otsustab Kõpu Rahvuspargi moodustada, koostatakse Rahvuspargi põhimäärus ja kaitsekorralduskava, mille koostamisele kaasatakse kõik kohalikud huvigrupid.

Rahvas ei usalda riiki

Kõpu kooli saalis toimunud rahvuspargi arutelul ilmnes selgelt, et inimesed ei usalda peaaegu kedagi. Ehk nagu ütles üks osaleja, mis hammaste taga, see oma, muu võidakse ära krabada.

Kaheldi ka suure töökogemusega litsentseeritud eksperdi Pille Tomsoni erapooletuses, kuna ta töötab Karula rahvuspargi direktorina. Tomson ise ütles, et Karula rahvuspargi tegevjuhina peaks ta tegema kõik selleks, et Kõppu rahvusparki ei tuleks, kuna esimestel aastatel läheb suurem osa riiklikke investeeringuid uue rahvuspargi välja arendamiseks ja Karulale jääb kindlasti vähem.

Pille Tomson tunnistas, et Karula loomisel tehti viga, mille vilju maitstakse siiani; kuna maareform oli alles täiesti algjärgus, siis oletati, et kohalikud volikogud esindavad ka maaomanikke ning jäeti läbi rääkimata väga olulise tekkiva huvigrupiga rahvuspargi territooriumil. Tomson kinnitas, et Kõpu puhul seda viga ei tehta ning selle märgiks võib pidada kõiki avalikke arutelusid ja kirjalikke seisukohavõtte.

Ruuben Post ütles, et lisaks praegustele läbirääkimistele, on peatselt kavas ka Kõpu poolsaarel metsi ja maid kokku ostnud firmade ümarlaud, kus räägitakse võimalikest probleemidest ja lahendustest.

Saalisolijad muretsesid sotsiaalmajanduslike tagajärgede ja garantiide puudumise pärast, mis annaks kohalikele elanikele tulevikukindluse. Kaheldi, kas Kõpu poolsaar üldse vajab kaitset ja mis saab sel juhul kui rahvusparki ei looda.

”Kindlasti elatakse edasi nii ja naapidi,“ arutles Tomson. „Mina pean analüüsima, mis juhtub siis kui kaitseala tehakse ja mis siis, kui seda ei tehta. Võib ju siia teha intensiivturismi ala, võib olla väga range režiimiga kaitseala.

Alternatiivid esitan lõppaktis ja selles esitan ka oma hinnangu, et Kõpu poolsaar on rahvusparki väärt. Kui Kõpu rahvas arvab teisiti, siis on otsustaja küsimus, kas rahvuspark sünnib või ei. Mina soovitan sel juhul rahvusparki vastu elanike tahtmist mitte teha.”Kaitse-eeskirja tehtud muudatused

1) Riigimetsa Majandamise Keskuse maadel asuvad sihtkaitsevööndid on liidetud üheks suuremaks massiiviks.

2) Muudetud on rahvuspargi välispiiri. Esialgu kulges kavandatava rahvuspargi idapiir Paopelt läbi Luidja ja Villamaa Puski teeristini, põhjenduseks asjaolu, et rahvuspargi piiri on sel moel hea külastajatele eksponeerida. Ekspert leidis, et pole mõttekas liita rahvuspargiga madala looduskaitselise väärtusega ja tihedalt asustatud alasid pargi välispiiril. Täiendavaks argumendiks sai ka elanike vastuseis ja niimoodi jäeti nimetatud külad rahvuspargi projektist välja.

3) Kõpu rahvusparki on planeeritud sisse traditsioonilise metsamajandamise alad, kus on lubatud ka lageraie kuni 1 ha suurusel alal. Eksperdi ettepanekul nimetati Suureranna-Viita–Laasi piirkond traditsioonilise maakasutuse alaks, mis võimaldab edaspidi taotleda riigilt täiendavaid toetusi seal tegutsevatele tootmistaludele.

4) Ehitusalaste piirangute osas tuleks välja töötada täpsem lahendus. Hetkel takerdub see pisut Kõrgessaare valla üldplaneeringu puudumise taha. Tõenäoliselt valmib see osa kaitse-eeskirjast koostöös valla üldplaneeringu töörühmadega.

Harda Roosna Hiiu Leht 11-09-2001