www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6259&kat=5
Loata ja ebaseaduslikud ehitused

Hiiumaal koostati keskkonnainspektsiooni teatel haldusõiguserikkumise protokoll isikule, kes oli alustanud maja ning sauna ehitamist Käina vallas Kassari sääre sihtkaitsevööndis ilma ehitusloata. Materjal saadetakse lahendamiseks Hiiu Maakohtule.

Keskkonnainspektsioon teatas, et Hiiumaal karistati 2650 krooni suuruse rahatrahviga isikut, kes korraldas temale kuuluval maaüksusel Käina vallas ehituskeeluvööndis ebaseaduslikku sauna ehitust.

Urmas Lauri Hiiu Leht 11-09-2001