www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6253&kat=5
Saarlaste dessant Hiiumaale ehk Abruka meeste imelikud juhtumised pulmapäeval

Laupäeval, 15. septembril kl 19 esitab Saaremaa Tornimäe näiteselts Käina kultuurikeskuses Jüri Tuuliku naljalugu ”Meretagune asi“.Terekest teile kõiki-dele, kallid Iiumaa mehed... ja naised ikka ka natuke. Ma julge oort kõikide kuuldes ja soarlaste keeles köva äälega ütelda, et teitel on ikka sitta kanti vädand, et soate meitid kut kallid külalised vasta võtta.

Ja-jaa, jutt jumala õige ja pireke rohkemgid, me tuleme teitele külase, tuleme Iiumaale oma pulmi pidama. Ah, et kesse tuleb? Äi-noh, me tuleme oort Abrukast, sealt Suure Katla serva päält, pisksest Liivi lombist. Ju te ikka kohmate, kus see söuke soar meres liguneb. Te ju koa mereriigi alamad ja ju teitil möni madrus Kasari sopist kaugemal koa käind on.

Ma ise ole põline Abruka mees, eit Juula koa. Äi äge ta pole mees, ta ikka eit ja kuradima kange. Ta seda pulma kära teebkid. Äi-äi, ägas me Juulaga änam pulmata ja paarita - nüid on järg tütre kääs. Meite Eleena läheb Pajusi poisile mehele. Villipalt käis meite Eleena juures ikka magamas, nagu Juula moole iljem ede kandis ja aporteeris. Aga üks öhta polla noordel uni peale tulnd ja magamine läind meelest ää ning nad akand oopis midad muud tegema, mis unest üsna kaugel olnd. ja nüid saagu arm aitama - nüid on Eleena köva käima peal kut jõulu ölut. Juula tahab peasta, mis veel peasta soab. Ju ma pea koa pihu aitama. Eks ikka ölut teha ja tuhlid koorida, mool jo selle peale litsi ents.

Ma anna meite tulekust teitele sellepärast tääda, et äi tahaks mette kudagid pulma kakelust iidlastega. meitel, soarlastel ja iidlastel jo elupäävad üks kana (või oli see kalkun) katkumine. teitid jo kole pailu koa. Pailukest siis meitid tulab: sinna roami peale´p mahu pool Abrukatkid. Köikse rohkem ma karda neid odratolguseid (vandiraiujad lähtvad vist öhta tööle), nee pidid öige jörmid olema. Äi tea, kas nende maha jahutamiseks Abruka ölut aitab vöi peab see pestud sala viin olema. Küll me midagist ikka nöuse aame ja joodava pähe toome.

Mool teitele veel üks palve. Voadake, et te siis mind, vana Timiksi Timmut tillist äi tömba ja pulma tulemata jätate. Noorpaari jäuks pole kodunt taris kingitust seltsi vötta, selle pisikese 25 roonise “meene” vöi kudas teda penelt üütakse, soab meite einelavast osta.

Kui sa isane iidlane, tuled, tari aga eit koa piduse. Las ta vahib Abruka mehi ja meite noorpaari. Vööras raam ole ikka parem...

Ma tea, et Abruka pulma esimene pauk Iiumaal on reede öhta teite pealinnas ja akkab pihta pool üheksa. Kes ilineb, jääb pisut ilma, kes koju jääb, jääb päris ilma. Tulge voatama (äga kuulmine pole ka keelatud!), nääte köik ja natuke rohkemgid.

Lauba ja pühabe peame pulmi seal, kus iidlased ise tahtvad ja meitele ede näitavad. Teitid köiki ede tänades ja mönda taga rääkides.

Timuske Timmu Hiiu Leht 11-09-2001