www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6214&kat=5
Tutvustatakse rahvuspargi kaitseeeskirja uut versiooni

Sel nädalal tutvustab Kõpu rahvuspargi ettevalmistust koordineeriva Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala Hiiumaa Keskus Kõpu rahvuspargi tsoneeringu ja kaitse-eeskirja eelnõu uut versiooni.
Täna kell 18 tutvustatakse uut eelnõu Kõpu koolimajas kohalikele elanikele.
Pärast esialgse versiooni kohalikule rahvale tutvustamist juunis laekus Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala Hiiumaa Keskuse direktori Ruuben Posti sõnul rohkesti nii suulisi kui ka kirjalikke arvamusi, samuti tegi projekti ekspert Pille Tomson terve rea ettepanekuid.
Uue versiooni üheks olulisemaks muudatuseks on see, et esialgu planeeritud rahvuspargi piiridest on külaelanike soovil välja jäetud kolm küla — Villamaa, Luidja ja Paope.
Teiseks muudatuseks on sihtkaitsevööndite laiendamine Kõpu poolsaare põhjapoolses riigimetsas - üksikud sihtkaitsevööndid on kokku liidetud üheks suuremaks sihtkaitsevööndiks.
Kolmandaks planeeritakse Suureranna-Laasi-Viita piirkond määratleda traditsioonilise maaelu taastamise alana, kus riigi toel luuakse loomapidamistalude taastamiseks soodne ettevõtluskeskkond niimoodi, et säiluksid veel alles jäänud ja saaks taastatud juba hävinud ranna- ja puisniidud.
„Olen Hiiumaal Kõpu Rahvuspargi uuringute eksperdina ja minu osa sellest tööst on jälgida, kuidas rahvuspargi projekt vastab seadustele, Eesti riiklikule korrale, kus ta asub selles süsteemis. Selle poole pealt ütlen, et kui Kõpu RP luuakse, siis ta kuulub Eesti looduskaitse süsteemi,“ ütles Karula Rahvuspargi direktor Pille Tomson Hiiu Lehele. „Kõpu Rahvusparki eristab teistest ka see, et ta kaitseb ka kohalikku elulaadi ja traditsioonilist kultuuripärandit – see tähendab, et riik teeb kõik selleks, et inimesed rahvusparki elama jääksid.“

Hiiu Leht Hiiu Leht 07-09-2001