www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=6111&kat=5
BKA Hiiumaa Keskuse tulevik selgub aprilliks

Esmaspäeval arutleti Hiiu Maavalitsuses Biosfääri Kaitsealade saatuse üle. Hiiumaa Omavalitsuste Liidu nõupidamisel osalesid maavanem Hannes Maasel, maavanema nõunik Tammo Esta, Reet Kokovkin maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonnast, BKA Hiiumaa Keskuse direktor Ruuben Post, Uurimiskeskuse Arhipelaag juhataja Toomas Kokovkin, Hiiumaa Keskkonnateenistuse juhataja Rein Urman jt.

Arutelu keskendus Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud BKA keskuste reorganiseerimise teemale. Ruuben Post nõustus, et BKA tegevus tuleks eesmärgipärasemaks muuta ja reform on selles mõttes paratamatu ja vajalik. Ta ei osanud arvata, miks rakendati Hiiumaal, Saaremaal ja Vormsil erinevaid reorganiseerimisskeeme ja Saaremaal mindi päriselt likvideerimise teed. Post pakkus välja BKA võimalikke tulevasi tegevusalasid, mis võiksid olla planeeringute koostamine, arendustegevus või kaitsealade administreerimine.

Edasine arutelu taandus põhiprobleemidele. Esiteks, kuidas tuleks luua BKA Sihtasutus, kas maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste või Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil. Teiseks, kuidas toimuks loodava sihtasutuse finantseerimine. Jõuti seisukohale, et hädavajalik on riigipoolse baasfinantseerimise säilimine läbi Keskkonnaministeeriumi vähemalt 50-75% ulatuses.

Toomas Kokovkini sõnul on BKA nimetus eksitav, kuna tegemist pole riikliku kaitsealaga, vaid UNESCO rahvusvahelise programmialaga. Niisiis on BKA näol tegemist pigem ideoloogiaasutusega, mille eesmärk on propageerida UNESCO programmi põhimõtteid säästvast arengust. Eesti riik on võtnud vastava lepinguga endale kohustuse UNESCO poolt antud ülesandeid täita ja loodav sihtasutus vajaks kinnitust, et riik on valmis sihtasutuselt teenust ostma.

Otsustati saata HOL-I poolne järelpärimine täiendava informatsiooni saamiseks, kuna ministeeriumi välja pakutud seaduseelnõust ei leidu vastuseid tõstatunud küsimustele. Ruuben Posti sõnul on kinnitamata andmetel ministeeriumil kavas oktoobriks panna paika reorganiseerimise tegevuskava ja moodustada töögrupid. Veebruari lõpuks peab olema lõpetatud BKA sertifitseerimine ja märts-aprill jääb esialgsete suuliste kokkulepete alusel lõpliku otsustamise ajaks.

Harda Roosna Hiiu Leht 30-08-2001