www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=5990&kat=1
Kaarma pole pakutud reformivariandiga nõus

Läinud nädalal Saaremaa haldusterritoriaalse reformi kolme omavalitsue varianti arutanud Kaarma vallavolikogu otsustas seda mitte toetada ja edastada sellesisuline seisukoht ka maakondlikule reformikomisjonile.

Oleme seda meelt, et valdade liitmisel peaks tõusma kasu kohalikule rahvale, ütles Kaarma vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu. Volikogu hinnangul peaks ühinemine olema vabatahtlik ja Saaremaal võiks olla viis kuni seitse omavalitsust.

Lehtsalu nentis, et reformi läbiviimisel peaks alused olema kõikide omavalitsuste jaoks ühesugused. Ometi ühtpidi võetakse aluseks valla elanike arv, teisalt tehakse omavalitsus saarelisest asendist lähtuvalt, viitas Lehtsalu praegu valitsuse pakutud variandis Muhu valla säilitamisele suure Saaremaa valla kõrval.

Omavalitsused peaks Lehtsalu arvates olema omavahel võrreldavad. “Saaremaaga võrreldes jääb teistes maakondades rohkem valdu, kui aga toimub näiteks mingi hääletamine, siis Saare maakonnast on seal vaid kolm häält, teistest aga oluliselt rohkem,” tõi ta näite.

Territooriumide liitmine ei anna Lehtsalu sõnul veel tulemust, vald peaks olema selline, et ta tuleb iseendaga toime. Palju on Eestis neid omavalitsusi, kus pool eelarvest läheb ametnike aparaadi ülalpidamisele, sedastas Lehtsalu.

Kaarma näeb liitumist nende omavalitsustega, kellega tal on ühine piir, eelkõige Kärla ja Pihtla vallaga.

MEHIS TULK Meie Maa 16-08-2001