www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=5878&kat=5
Sadamatevaheline ebaterve konkurents ei too tulu

Artur Valk: “Emmaste vallavanema ja Väikesadamate Ühenduse esimehe Heller Sööli arvates oli tegemist Hiiumaa aasta üritusega, tunnustades, et Kõpu tuletorni sünnipäevaürituste kavasse lülitati ka tõsised teemad nagu Hiiumaa väikesadamad ja majakad.”

Artur Valk selgitas Hiiu Lehele, et sadamate seminar ei olnud tavamõttes kuiv seminar, vaid oli üles ehitatud kolme erinevas vallas asuva sadama külastamisele: Orjaku, Sõru, Kalana.

“Neist kaks, Orjaku ja Sõru, on munitsipaalomanduses, Kalana sadam on eraomanduses – meie eesmärgiks oligi näidata erinevaid sadamaid. Kohal oli kogu huviliste ring: esindajad Veeteede Ametist, Ühendusest Hoia Eesti Merd, maavanem Hannes Maasel, regionaalminister Toivo Asmer, sadamate juhid ja omanike esindajad, Meremuuseum,” loetles Valk sadamaid ja ringsõidust osavõtjaid. “Kolmetunnisele sõidule järgnes tunniajaline seminar, kõnelesime sellest, mida nägime, ka sellest mis nägemata jäi - kõikides Hiiumaa sadamates me käia ju ei jõudnud.

Käina vallavanem ja Orjaku sadama nõukogu esimees arvasid, et nende sadam oleks ülihea jahtlaevade ja spordisadam. Korraks arutleti ka sellel teemal, kummast sadamast võiks käia Saaremaa liin, kuid selle arutelu lõpetas minister Asmer argumendiga, et kui praegu on leping antud viieks aastaks Sõru sadamale, siis pole sellest hetkel mõtet rääkida.”

Artur Valk avaldas arvamust, et ilmselt mingil hetkel olid Emmaste mehed oma projektide ja tööga lihtsalt edukamad ning saavutasid selle, et liin läheb Sõrult.

“Need on teemad, mille puhul alati vaieldakse, igaüks tahab, et tema oleks rohkem pildil ja tema sadam rohkem areneks,” tõdes Valk konkurentsi olemasolu.

“Kalana sadam praegu tegevsadamana ei toimi. Seminari ajal oli omanike esindaja Tõnu Koppel parasjagu Tallinnas ja seletusi detailplaneeringute kohta andsid Jüri Kuusemets Dagopeni arhitektuuribüroost ja kohalik maaomanik Endel Evert. Kalana sadama omanikel on plaanis kõigepealt teha korda rannarajatised-hooned ja siis korrastada sadamaehitised-märgistused. Erasadama puhul tuleb kapitali leida erinevalt munitsipaalsadamast, aga keegi ei virisenud,” ütles Valk.

“Mõlemad, nii Käina kui Emmaste vald on kindlad, et sadam on vallale oluline tugi; võib luua uusi töökohti, loob mainet, toob turiste,” selgitas Valk.

Sõru sadamas käis presidendikandidaat Arnold Rüütel välja mõtte, et turismifirmad võiksid suurte sadamate kõrval pakkuda välja väikesadamate keti, mida näidata (nt Balti mere äärsed väikesadamad). Iga sadamaomanik tahab, et just tema sadamas käiksid laevad, tuleksid rahad ja turistid.

Ka minister Asmer tõdes kokkuvõtteks, et sadamaomanike vaheline ebaterve konkurents ei anna positiivset tulemust, pigem tuleb kasuks koostöö. Ta kinnitas, et Saarte programmist on erinevaid projekte toetatud ja ta lubas ka edaspidi jälgida, et arendusprojektid, mis puudutavad merd ja sadamaid, saaks toetust eelisjärjekorras.

Harda Roosna Hiiu Leht 07-08-2001