www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=5860&kat=2
Arnold Rüütel nõuab Eesti Raudtee erastamise tühistamist

Rahvaliidu presidendikandidaat Arnold Rüütel nõuab Eesti Raudtee erastamislepingu õigustühiseks kuulutamist, et vältida Eestit ähvardavaid ainelisi ja moraalseid kahjusid.

Rüütel teeb pöördumises avalikkusele ettepaneku moodustada sõltumatu parlamentaarne komisjon Eesti Raudtee ja Edelaraudtee erastamisega seotud asjaolude uurimiseks ning süüdlaste väljaselgitamiseks.

"Tahan juhtida Eesti avalikkuse tähelepanu sellele, et Eesti raudteede ebaõnnestunud erastamisprotsess ei kahjusta enam mitte üksnes erastamisagentuuri ja kolmikliidu valitsuse, vaid kogu Eesti rahvusvahelist mainet. See ähvardab Eestit raskete majanduslike ja poliitiliste tagajärgedega, mis võivad jääda kõigi Eesti maksumaksjate, kogu rahva kanda," teatas Rüütel.

Hoolimata vastutustundlike poliitikute ning õiguskantsleri ja riigikontrolöri korduvatest avaldustest ja pöördumistest kohtu poole, jätkub Eesti riigi ja rahva jaoks alandav ja küüniline kasumlike rahvuslike infrastruktuuriettevõtete mahamüümine, seisab Rüütli avalduses.

Rüütli sõnul on valitsus ja erastamisagentuur järjekindlalt taganenud kõigist Eesti Raudtee ja nüüd ka Edelaraudtee erastamisele seatud algseist põhinõudmistest.

"Valitsus ja erastamisagentuur jätkavad Eesti Raudtee puhul pärast tänaste valitsusringkondadega seotud firma kriminaalse tausta ilmsiks tulekut pidurdamatult läbirääkimisi ja kirjutades alla erastamislepingule järgmise samaväärse üritajaga," märkis Rüütel.

Rüütel nentis, et Eesti Raudtee 66 protsendi aktsiate erastamisleping on praeguse ajani kinnitamata riiklikku kontrolli teostava erastamisagentuuri nõukogu poolt. Tema sõnul oleks pidanud riigile varalisi kohustusi võtvale lepingule enne selle rakendamist heakskiidu andma riigikogu, seega on rikutud Eesti õigussüsteemi aluspõhimõtteid.

"Ajakirjanduse ja vastutustundlike riigiametnike paljastused on tänaseks selgelt osutanud, et Eesti Raudtee enamusaktsiate müügileping on kahjulik Eesti riigile ja rahvale ning toob meile kaasa põhjendamatult suuri majanduslikke kohustusi," seisab Rahvaliidu presidendikandidaadi avalduses.

Rüütli sõnul ei ole Eesti Raudtee erastamise majanduslikus põhjendatuses ja õiguspärasuses veendunud ka finantsasutused ja -institutsioonid, kes taganevad oma esialgseist lubadustest erastamistehingut finantseerida.

MM/BNS BNS 04-08-2001