www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=5809&kat=1
Kuressaare linnavalitsuse info

Uued suvised tegutsemisload

Kuressaare linnavalitsuse eilsel istungil kinnitati OÜ-le Klipsi aasta lõpuni kehtiv kauplemisluba koduõlle pakendatud müügiks “Õlletare” poes Aia t 30 ning OÜ-le Gerlise Kaubandus tööstuskaupade müügiks Tallinna t 9 kaupluses Boutique.

Otsustati välja anda järgmised tegutsemisload: OÜ-le Point Invest laste sõidutamiseks elektriautodega vallikraavide ja staadioni vahelisel laadapaltsil, Kuressaare Noorte Huvikeskusele rulluiskude laenutamiseks Lossipargi t 1 paadilaenutusest, AS-i E-EPI müügipunktile Kuressaare staadionil toidukauba ja tubakatoodete müügiks, OÜ-le Adelan taara kokkuostuks Tallinna t 82 ja OÜ-le Aara kuuluvas külalistemajas Arabella majutusteenuse pakkumiseks ning pakendatud toidukauba ja tubakatoodete müügiks aadressil Torni t 12.

Algavateks merepäevadeks anti ajutised kauplemisload. Haakrikulaada korraldaja, OÜ Kirss&Kirss sai loa tänavakaubanduse organiseerimiseks 2.-4. augustini Tori abaja sopis. Siia püstitatakse merepäevade suur raamatutelk ja 4. augustil ootab uudistajaid haakrikulaat. 4.-5. augustini kehtiva kauplemisloa sai OÜ H-DEY suvelaada korraldamiseks supelranna juures oleval laadaplatsil. Suur Suvelaat on laupäeval, 4. augustil avatud hommikul kella 9 kuni õhtul kuueni, pühapäeval suletakse laat kolm tundi varem.

Samal istunil anti OÜ-le Nimetu Kuressaare luba ajutise kohvikuterrassi paigaldamiseks. Vaekoja pubi terrass hakkab paiknema kohviku esisel 1. kuni 31. augustini, haarates enda alla neli parkimiskohta. Linnaarhitekti ja linnainseneriga on terrassi paigaldamine kooskõlastatud, ühtasi on makstud parkimiskohtade tasu.

Sotsiaalhoolduse küsimused

Eilsel istungil määrati hooldajad kahele raske puudega kuressaarlasele. Järelvalvet hooldaja tegevuse üle teeb linnavalitsuse sotsiaalosakond. Seoses invaliidi elukoha muutusega tühistati linna sotsiaaltoetuste komisjoni nõusolekul üks hooldajaks määramise korraldus. Invaliidi võtavad oma hoolduse alla maal elavad sugulased.
Arvestades meditsiinilist soovitust ja sotsiaaltoetuste komisjoni arvamust, otsustasid linna juhid ühe sügava puudega linnakodaniku paigutada Sõmera Hooldekodusse. Peale tema on Sõmeral linna ülalpidamisel veel 17 Kuressarest pärit hoolealust.

Planeeritakse ja projekteeritakse

Teisipäevasel istungil võeti vastu Staadioni t 2, 4 detailplaneering, kinnitati Lossi t 9 ja Lossi t 15 projekteerimistingimused ning anti ehitusluba OÜ-le Prügimees Tallinna t 61e asuva kontorihoone rekonstreerimiseks.

Lähtudes AS Tuulepargid avaldusest ja planeerimis-ehitusseadusest otsustas linnavalitsus lubada aktsiaseltsil Tuulepargid püstitada tuuleuuringuteks vajalikud ajutised seadmed linnale kuuluval maal Roomassaare tee 10a.

Rajatise asukoht on kooskõlastatud lennuametiga ja tuleb likvideerida hiljemalt 1. septembril 2004. a.

Kuressaare linnavalitsuse arendus-majandusosakond valmistas linnavolikogule ette otsuseprojekti, mis näeb ette Põduste jõe luha ja Ringtee vahelise ala üldplaneeringu algatamise. Koostatud dokumenti hakkab suvepuhkuselt naasev volikogu arutama 23. augustil.

Maakorralduslikud otsused

Linna juhid andsid nõusoleku järgmiste kruntide ostueesõigusega erastamiseks: Rootsi t 8c (394 m2) väikeelamumaana, AS Kuressaare Soojus katlamaja hoonete ja teenindusmaa Luha t 2a (5752 m2) tootmishoonete aluse maana ja Rootsi t 12b garaazide alune maa seitsme isiku kaasomandis.

Maa ostueesõigusega erastamine plaanimaterjali põhjal korraldatakse Talve t 2 (765 m2), Talve t 4 (789 m2) ja Talve t 6, kõik väikeelamumaa sihtotstarbega.
Korteriomand koos hoonele teenindusmaa määramisega sai kinnituse Tallinna t 52 (2449 m2), Tallinna t 55 (2016 m2), Tallinna t 57 (1736 m2), Ristiku t 28 (2786 m2), J. Smuuli t. 35 (3960 m2) ja Õie t 6 (2289 m2).

Senini Pihtla tee 67 aadressi kandnud eravalduses kinnistu jagatakse neljaks eraldiseisvaks krundiks aadressidega Pihtla tee 67 (4402 m2), Pihtla tee 67a (478 m2), Marientali tee 10a (2475 m2) ja Marientali tee 10 (53071 m2).

Linn taotleb munitsipaalomandisse siiani riigile kuulunud Aia t 25 (29 952 m2) krundi, ühtlasi anti nõusolek põhikooli endise õppe-katseaia Garnisoni t 16b (2879 m2) seadusjärgseks tagastamiseks.

Reet Truuväärt, linnavalitsuse pressiesindaja Kuressaare Linnavalitsus 01-08-2001