www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=56351&kat=1
Ametikoolis sel sügisel üheksa uut tasuta kursust

Kuressaare Ametikoolis algas registreerumine üheksale tasuta täiskasvanute täienduskursusele, mis korraldatakse sel sügisel.


„Koroonapandeemiaga seoses seadis riik koolituste prioriteetideks digipädevused ja isikuarengu, meie pakutavad koolitused keskenduvad samuti nendele teemadele,“ rääkis ametikooli koolitusjuht Ade Sepp.


Koolitused käsitlevad nii enesejuhtimist, esinemis- ja suhtlemisoskuseid, motiveerimist ja konfliktide lahendamist. Digioskuste koolitusteks on näiteks käsitöölise digitaalsed vahendid ja tootete-teenuste pildistamine ning fototöötlus. Täpsem ülevaade koolituste sisust on ametikooli veebilehel.


Riik on kehtestanud korra, kus koolitusel saab osaleda vaid vaktsineerimispassi või läbipõdemistõendi olemasolul. „Kas ja kuidas on võimalik koolitustel osaleda kiirteste tehes, loodan selgeks saada lähinädalate jooksul,“ rääkis Sepp.


Koolitustele saab registreeruda ametikooli veebilehel. „Täpsed kuupäevad saavad paika augusti lõpuks,“ lubas Sepp. „Kui kuupäevad on paigas, saavad kõik registreerunud info omale meilile.“


Täiskasvanute tööalase täienduskoolituse riiklikku koolitustellimuse (TTK RKT) kinnitab haridus- ja teadusministeerium ametikooli taotluste alusel. Koolitusi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond. Koolitustel saavad osaleda põhihariduse omandanud või 17–aastased ja vanemad isikud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.


Koolituste nimekiri:


Enesejuhtimine ja karjääriplaneerimine
Esinemis- ja suhtlemisoskuste arendamine
Keerulised suhted ja stressijuhtimine
Käsitöölise digitaalsed töövahendid
Meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste arendamine
Motiveerimine ja eesmärkide seadmine
Probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeeninduses
Raamatupidamise koolitus Merit Aktiva baasil
Toodete ja teenuste pildistamine, fotode töötlemine


Kuressaare Ametikool / Saarlane.ee 18-08-2021