www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=53432&kat=1
Tulevane kosmoseturist õpetab ametikoolis ettevõtlust

Kuressaare Ametikooli ettevõtlusõppe hooaeg saab avalöögi ligi sajale õppijale suunatud motivatsiooniseminariga 7. septembril kell 10, kus teiste seas esineb noortele kosmoseturist ja ettevõtlik ärimees Raivo Hein.


Seminari programmi on kokku pannud Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Ettevõtlusõppe programmi koordinaator Aiki Pärle märkis, et avaseminari eesmärk on anda noortele võimalus turvalises keskkonnas oma äriideedega välja tulla. „Sinu idee võib muuta maailma ja miks mitte alustada sellega just siin Kuressaares,“ ütles ta. „Veel jagavad noortele oma kogemusi ja õppetunde kirglik rahvusvaheliste meediaproduktsioonide produtsent Almondi Esco ning inspireeriv ja motiveeriv esinemiskoolitaja Margit Raid“.


„Selge on see, et kõikide erialade õppekavades ette nähtud ettevõtlusõppega saab edasi minna vaid läbi praktilise tegevuse,“ rääkis ametikooli ettevõtluse ja arvuti erialade juhtõpetaja Jane Mägi. „Meie andsime Ettevõtluskõrgkoolile lähteülesande – õppijaid motiveerida, inspireerida ning õpilasfirmade loomine käima lükata. Nemad panid kokku tugeva programmi ja kaasasid esinejad. Hea meel on selle üle, et üheks esinejaks on meie koolis kaks aastat tagasi õpilasfirmat teinud Andreas Hõlpus, kes täna töötab müügijuhina.“


Teist aastat läbi viidav õpilasfirmade programm on suunatud kutsekeskhariduse taseme õppijatele. Mullu võttis programmist osa seitse õpperühma ligi saja õppijaga. „Õpilasfirma tegevuses osalemine annab noortele ühe aasta jooksul praktilise kogemuse ettevõtte loomisest, tegutsemist ja lõpetamisest,“ sõnas Mägi. „Ametikooli puhul on hea võimalus siduda äriidee õpitava erialaga või kaasata ühe õpilasfirma tegevusse erinevate erialade õppijaid.“


Seminari rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi Starter, mille eesmärgiks on kõikidel haridustasemetel õppijate ettevõtlikkuse kujundamine ning ettevõtlusealaste teadmiste ja oskuste süvendamine. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse edendamist õppeainetes, koolitatakse õpetajaid-õppejõude ja kaasatakse ettevõtjaid, et ettevõtlusõpe oleks praktilisem.


Programmi toel levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi nii õpetajate-õppejõudude hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. Rõhutatakse, et endas ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste- oskuste omandamine annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.


Saarlane.ee 06-09-2016