www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=52870&kat=1
Saaremaa Kalurite päeva asub korraldama Saarte Kalandus

MTÜ Saarte Kalanduse juhatus arutas 9. märtsil Nasva klubis toimunud nõupidamisel Kalurite päevaga seonduvat ja otsustas, et edaspidi hakkab Saaremaa Kalurite päeva korraldama MTÜ SAARTE KALANDUS.

Mõttega olid päri nii Andres Tinno, kui ka Mihkel Undrest, kes viimased kaks aastat on antud üritust koos kalandusettevõtete ja MTÜ Saarte Kalandus vedanud. Saarte Kalanduse juhatus oli mõttega igati päri ja valmis ürituse taset veelgi koos partneritega (ettevõtjad, omavalitsused) tõstma, et sellega väärtustada kalurite ja kalanduse tegevusaladega seotud inimesi.

Selle aasta Saaremaa Kalurite päev toimub MÕNTU sadamas 9.juulil ja keskendub taas kalanduse propageerimisele ja kalandusega tegelevate inimeste koolitusele.


Õhtuseks programmiks on esinema kutsutud 2 eesti tipptegijat, kelleks on 2 Quick Start ja Kukerpillid. Lisaks sellele toimub 8. juulil veelgi sisukam koolitus ja teabepäev Nasval. Käesoleva aasta programmi ja tegevusi veel täiendatakse ning sellekohane info saadetakse kõigile osapooltele lähiajal.


Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine. MTÜ teeb koostööd Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga, mille raames jaotatakse toetusi Euroopa Liidu ühise kalamajanduspoliitika rakendamiseks.


Saarlane.ee 11-03-2016