www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4237&kat=1
Algab konkurss Värv Kuressaare majal

Linna välimust mõjutab iga tema territooriumile ehitataud maja. Kõigile meeldib hea projekti järgi korralikult ehitatud hoone. Üheks esmaseks meie hinnangu mõjutajaks on sellesama maja värvitoon. Õigesti valitud värv võib nauditavaks muuta ka vähem õnnestunud proportsioonidega hoone, samas kui ainult üks valesti värvitud ehitus võib aga ära rikkuda terve tänavapildi.

Kuressaare linna visuaalse ilme parandamiseks ja majade üldilme muutmiseks linnas, korraladab Kuressaare Linnavalitsus konkursi "Värv Kuressaare majal". 1. mais kuni 30. septembrini kestvale konkursile kutsub linnavalitsus osalema kõiki, kes sel suvel soovivad oma maja välisilmet uuendada. Osa võtma kutsutakse kortermajade ja eramajade omanikke, nii eraisikuid kui firmasid.

Majade värvimine on kulukas ja et veidigi toetada selle linnale nii vajaliku töö tegijaid, on linnavalitsus konkursile kaasanud värvitootmisega tegelevad firmad. Eestis tuntud värvitootjad ES Sadolin ja Baltic Colors on andnud nõusoleku konkursil osalejatele müüa välisvärvi 25% allahindlusega.

Konkursil kaasa löömiseks tuleb majaomanikul vormistada koos linnakunstnikuga värvipass. Selle koostamine on tasuta. Majal võib säilitada endise värvitooni, kui see on sobiv. Kasutada saab ka endisi värvipasse, aga need tuleb üle kontrollida ja uuesti linnavalitsuses kooskõlastada.

Kuressaares saab soodushinnaga välisvärve ja Pinotexi puidukaitsevahendeid osta viiest ehitusmaterjalide kauplusest: Ehitusmatketist (Tallinna t. 61a), Saaremaa Tarbijate Ühistu Rehemäe ehitusmaterjalide kauplusest, Kellamäe ehitustarvete poest, Tallinna t. 30 Värvipoest ja Agrovaru õuel asuvast Värvipoest. Kõik, kes soovivad osaleda värviprojektis, saavad alates 5. aprillist kuni 1. septembrini vajaliku avalduse planketi linnavalitsuse valvelauast või linnaarhitektide juurest.

Ühtlasi on võimalik planketti välja trükkida linnavalitsuse koduleheküljelt www.kuressaare.tt.ee Kokkuvõtteid konkursist tehakse sügisel, hiljemalt novembris. Parimate värvitud majade omanike premeerimiseks paneb Kuressaare Linnavalitsus välja 5000 krooni . Hindamisel arvestatakse värvitooni sobivust hoone ja asukohaga ning teostuse korrektsust. Vähemolulised pole ka õigesti värvitud kõrvalhooned ja aed. Suurimaks tasuks on kahtlemata ilus kodu ilusas linnas.

ENDLA TUUTMA, linnakunstnik Kuressaare Linnavalitsus 05-04-2001