www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4234&kat=1
Jahimehed ehitasid ebaseaduslikult lasketiiru

Saaremaa jahimeeste selts alustas Kuressaare külje alla Suurlahe äärde vana lasketiiru lähedale uue rajamist ilma nõuetekohase planeeringu ja kooskõlastusteta.

Saare maavalitsuse ehituse peaspetsialist Kaarel Kasemets kinnitas, et see on omavoliline tegevus, sest ehitus peab olema kooskõlas valla üldplaneeringuga. Kaarma vallal nagu enamikul Saaremaa valdadel üldplaneeringut pole, lasketiiru rajamiseks ei tehtud ka detailplaneeringut koos nõutava avalikustamisega.

Kasemets paneb sellist tegevust pahaks seda enam, et lasketiir tuleb puhkepiirkonda, mis pealegi asub vahetult Linnulahe looduskaitseala läheduses.

Ka Saaremaa tervisekaitsetalituse direktor Toivo Tarus tunnistas, et neile pole lasketiiru projekti näidatud. Tarus avastas omavolilise ehitustegevuse lastelastega Suurlahe ääres jalutades.

Taruse sõnul on ka vana lasketiir häirinud umbes kilomeetri kaugusele jäävate suvilate elanike rahu. “Kui see minu teha oleks, ei laseks ma nende lahtede juures mingit möllu arendada,” ütles Tarus, avaldades kartust, et mõni lahel kalaõngitseja võib ka kuuli saada.

Taruse hinnangul pole Suurlahe äärde lasketiiru rajada mõttekas ka seetõttu, et lahe lõunapoolne ots on Saaremaa tervisemuda allikas.

Kaarma valla ehitusnõunik Peeter Arikas ütles, et jahimeeste selts hakkas lasketiiru rajamiseks kooskõlastusi koguma 1998. aastal. Asi jäi venima, sest selts planeeris tiiru riigimaale, ent riik ei nõustunud maad endale jätma. Senisel riigimaal on jahimeeste seltsi hooned ja rajatised koos vana lasketiiruga paiknenud aastakümneid.

Jahimeeste selts saab ostueesõigusega erastada 5,9 ha.

Praeguseks on vallavalitsus omaalgatusliku ehitustegevuse peatanud ja algatanud detailplaneeringu tegemise.

Vastavalt 1. jaanuaril jõustunud keskkonnamõjude hindamise seadusele peab projekt läbima nüüd ka keskkonnaekspertiisi.

Saarte jahimeeste seltsi esimees Jaan Mägi kirus, et seadused muutuvad kiiremini, kui lihtinimene jõuab nendega kaasa minna. Mägi väitis, et tal oli kaust kooskõlastustega koos ja keskkonnaministeeriumist ka metsa raadamise luba poolteise hektari peale.

“Kui nüüd selgus, et riik ei taha seda maad endale jätta, tuli kõike otsast alustada.”

Mägi kinnitas, et lasketiir ei ohusta linde ega inimesi, sest tuleb poolkinnine, kuulipüüdjate ja vallidega.

Lasketiiru kogumaksumus on 700 000 krooni, see on Mägi väitel tagatis, et ehitatakse korralik, euronõuetele vastav tiir.

Merike Pitk, Maaleht Meie Maa 06-04-2001