www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4103&kat=5
Hiiumaa baptistid konverentsil

Möödunud nädalalõpul osalesid mitmed Hiiumaa baptistikoguduste pastorid ja delegaadid Tallinnas toimunud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverentsil.

Liidu presidendiks järgmiseks kolmeks aastaks valiti taas Helari Puu ja asepresidendiks Meego Remmel. Vanematekogu moodustub piirkondlikul põhimõttel ja Hiiumaad esindab selles allakirjutanu.

Kuid konverentsi peamiseks sisuliseks tähenduseks pole mitte aruanded ja valimised, vaid kristlastena ühine Jumala teenimine. See on võimas kogemus, mis annab jõudu koguduste töötegijatele väikestest maakohtadest ning suurtest linnadest. Kristlastena oleme kutsutud selleks, et paluda oma kaaslaste pärast paikades, kus me elame ning jagada armastust ja lootust, mida võime ammutada usu läbi Jeesusesse.

Eesti EKB Koguduste Liit ühendab baptisti-, nelipühi-, prii- ja evangeeliumi kristlaste kogudusi, kes iseseisvate kogudustena moodustavad nimetatud ühenduse. Praegu kuulub liitu 84 kogudust 6000 täiskasvanud liikmega ning koguduste laste ja noortetöös osaleb üle 2500 inimese.

Liit kuulub Eesti suuremaid kirikuid ühendavasse Eesti Kirikute Nõukogusse.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidule kuulub Kõrgem Usuteaduslik Seminar Tartus, kus koolitatakse pastoreid ja koolide usuõpetajaid. Samuti on mitmed lõpetanud asunud tööle kaplanitena kaitseväes ja kaitseliidus.

Erki Tamm, pastor Hiiu Leht 29-03-2001