www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4076&kat=1
Sõrve tuuleturbiin kerkib lahkhelide saatel

Sõrve esimese kaasaegse tuulegeneraatori ülespanek on põhjustanud Saare maavalitsuse pahameele, kes nõuab omavolilise ehitustegevuse peatamist ning detailplaneeringust kinnipidamist.

Säärel ja Türjul tuulegeneraatorite püstitamiseks algatatud detailplaneeringu järelvalvega seoses kohapeal käinud maavalitsuse töötajad avastasid, et OÜ Meritreid on turbiinide ehitust alustanud ilma maavalitsuse kooskõlastuse ja ehitusloata.

"Selgus, et ehitustöödega on alustatud faasis, kus detailplaneering on alles läbivaatamisel," ütles Saare maavalitsuse ehitusspetsialist Kaarel Kasemets. Ta selgitas, et ehitama tohib hakata alles pärast seda, kui kohalik omavalitsus on detailplaneeringul põhineva tehnilise projekti alusel väljastanud ehitusloa.

Kasemets ütles, et planeeringu järelvalve käigus saatis maavalitsus Torgu vallavalitsusele märgukirja, milles peetakse vajalikuks omavoliline ehitus peatada. Samuti pidas maavalitsus vajalikuks tagada detailplaneeringu seadusejärge menetlus ning planeeringust kinnipidamine.

"Näiteks Säärel oli ehitatud kuivenduskraav, mida detailplaneering üldse ette ei näe," selgitas Kasemets.

OÜ Meritreid tegevjuht Kaido Schmidt tunnistas ebaseaduslikku ehitustegevust, kuid viskas kivi ka maavalitsuse kapsaaeda. Schmidti sõnul on Meritreid maavalitsuse kooskõlastust oodanud juba 10. detsembrist alates, mil Torgu vald detailplaneeringu vastu võttis ning kooskõlastuste ringile saatis.

"Maavalitsusest öeldi, et neil on vastuse andmiseks aega 30 päeva, tänaseks on 100 päeva möödas," rääkis Schmidt. "Ma olen selle saja päeva jooksul käinud Saaremaal ja saanud maavalitsuselt 10-15 lubadust kooskõlastus anda," lisas ta.

Schmidt ütles, et teeb maavanemale järelpäriva kirja, et saada teada viivituse põhjust.

"Saan aru, et tuulenergia asjus on Saaremaal kosilasi käinud palju, ja nende maine pole võibolla kõige parem aga tänaseks on näha, et meie oleme ikkagi tegijad," sõnas Schmidt. "Oleme soetanud kinnistu, algatanud detailplaneeringu, aga bürokraatia ei jõua järgele ning ei pea lubadustest kinni. Sellest ka ebakooskõlad," rääkis Schmidt.

Tartu firma Meritreid kavatseb tulevikus tuulest toota kuni veerandi Saaremaal vajaminevast elektrienergiast.

AIN LEMBER Meie Maa 29-03-2001