www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4074&kat=1
Mustjala valla eelarve vastu võetud

Möödunud reedel Mustjala vallavolikogu poolt kinnitatud valla tänavuse eelarve pearõhk on haridusel.

Eelarve maht on 5,3 miljonit kr, sellest riigipoolsed hariduskulud (õpetajate palgaraha) 1 milj kr. Suurimateks tuluallikateks on üksikisiku tulumaks (962 000 kr) ja maamaks (800 000 kr). Riigi toetusfondidest tuleb 1,8 miljonit kr.

Valla arenguprioriteediks on haridus, teatas vallavanem Merit Meri. Meie jaoks on lapsed kõige olulisemad – see kajastub ka eelarves, lisas ta, viidates, et konkurentsitult suurim osa eelarvest – 46% (summas 2,4 miljonit) läheb hariduskulude katteks. Sellest 9% lasteaiale, ülejäänud osa Mustjala põhikoolile.

Vald lubab tänavu välja ehitada Mustjala põhikooli ventilatsiooni, mis jäi eelmisel aastal eraldatud RIP-i rahadest tegemata. Põhikooli õpilaste koolitoidu, samuti töövihikute eest tasub täies ulatuses vald. Õpilastranspordile kulub aastas ligi 200 000 krooni.

Haridusele ja enesetäiendamisele aitab Meri hinnangul kaasa ka internetipunkti loomine Võhma raamatukogu juurde, kuna see annab ka Võhma piirkonna rahvale võimaluse kaasaegsel viisil infot hankida ja vahetada.

Valitsuskuludeks läheb viiendik eelarvest (ca 1 miljon kr). Laenu tagasimaksmiseks kulub 145 000 krooni.
Majanduskuludeks on planeeritud 675 000 kr.

Sel aastal tahab vallavalitsus oluliselt parandada valla teede olukorda (eelarves 200 000 kr), samuti heakorda (eelarves 116 000 kr), kusjuures suur summa kulub prügimajanduse probleemide lahendamisele. Ligi 200 000 kr on ette nähtud Mustjala keskuse kuivendamiseks – sealne liigvee probleem on juba aastaid vana ja ootab lahendamist.

Kultuuriasutuste ülalpidamiseks kulub 7% valla eelarvest. Mustjala ja Võhma raamatukogudele kulub ca 170 000 krooni, rahvamajale 140 000 krooni.

Sotsiaalhoolekandele kulub ca 118 000 krooni eelarvest.

MM Meie Maa 29-03-2001