www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4070&kat=2
Kaluritel tuleb arvestada ajutiste püügikitsendustega

27. märtsil kehtestas keskkonnaminister Eesti Mereinstituudi ettepanekul ajutised kitsendused kalapüügil Hiiu ja Lääne maakonnaga külgnevas rannikumeres ning Saare maakonnas Väinameres ja siseveekogudes.

1. aprillist kuni 15. maini on keelatud kalapüük kutselise ja piiratud kalapüügi vahenditega Hiiu- ja Läänemaaga külgnevas rannikumeres ning Saare maakonnas Väinameres põhja pool 58º39,2' N ja ida pool 22º30' E.

Pikem püügikitsendus kehtestati koha puhul, kus ei tohi püüda 1. maist 1. juulini. Piirangud ei laiene järgmistele juhtumitele: räime- ja tuulehaugipüük kastmõrraga (seisevnoodaga) ning räimevõrkudega silmasuurusega 28 – 40 mm, angerjapüük rivimõrraga, lõhe- ja meriforellipüük võrkudega minimaalse silmasuurusega 157 mm.

Ministri määrusega keelustati Hiiu- ja Lääne maakonnaga külgnevas rannikumeres ning Saare maakonnas Väinameres põhja pool 58º39,2' N ja ida pool 22º30' E alamõõdulise kala kaaspüük mõrrapüügil ning kinnitati nakkevõrgu minimaalseks silmasuuruseks 90 mm. Viimane nõue ei kehti särjepüügil 20. septembrist kuni 31. detsembrini ning lõhe-, tursa-, lesta-, räime-, kilu- ja meritindipüügil.

Püügikitsendused kehtivad ka Saare maakonna siseveekogudes, kus ei tohi kalastada 27. märtsist kuni 20. maini.

Anu Vares Meie Maa 29-03-2001