www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4068&kat=1
Toetame kodusaare üliõpilasi

Praegu õpib Tartu Ülikooli erinevates õppevormides ligi 300 Saare maakonnas kooli lõpetanud tudengit. Põhiõppe üliõpilased on ülikooli pääsemiseks läbinud tiheda konkursisõela.
Kõrgkooliaeg pole mitte ainult elu parimad, vaid ka suurt vaimutööd ja pingutust nõudvad õppimis - ning iseseisvumisaastad.

Kuidas tulla toime eluga kauges Taaralinnas, kui riiklikku stipendiumi saab ainult 10% üliõpilastest ja suuremates teaduskondades ei jätku stipiraha isegi kõikidele maksimumhinnetele õppijatele? Kuidas tulla toime, kui ühiselamukoht ei maksa mitte 3 rubla kuus, vaid 600 krooni ja rohkemgi; ja kui koju ja kooli tagasi sõit maksab pooltuhat krooni?

Enamikku abistavad vanemad, paljud käivad kooli kõrvalt tööl ja võtavad õppelaenu. Saarlastest üliõpilaste toetamiseks on loodud Saaremaa Omavalitsuste Liidu ja Saare Kaluri stipendiumid. Aga tublisid ja tunnustustväärivaid tudengeid on palju rohkem kui need 4-5 inimest.

Selleks, et kodusaarest kaugel õppivaid Saaremaalt pärit üliõpilasi toetada ja innustada, otsustasid Tartu Ülikooli Saaremaal elavad vilistlased luua stipendiumi praegu alma materis õppivatele saarlastele. Stipendium moodustuks vilistlaste ja kõikide üksikiskute või ettevõtete annetustest, kes peavad oluliseks, et meie kodusaare andekad noored saaksid hea hariduse.

Aastastipendiumi suuruseks on 7000 krooni. Esimese stipendiumi loodame üle anda 2002. aasta kevadtalvel toimuval Tartu Ülikooli Saaremaa vilistlaskoondise aastapeol.

Stipendiumiraha makstakse välja Tartu Ülikooli Sihtasutuse kaudu, kus on ettevalmistamisel spetsiaalne vilistlasstipendiumide allfond. Ülikooli sihtasutus haldab paljusid mitteriiklikke stipendiume. Positiivne on seegi, et sealsed stipendiumid on maksuvabad.

Saaremaal elab praegu vähemalt sama palju Tartu Ülikooli vilistasi kui on ülikoolis saarlastest tudengeid. Hea ülikoolikaaslane, tule ja toeta kodusaarelt pärit koolikaaslasi laupäeval, 31. märtsil kell 19 Kuurhoones toimuval vilistlaste aastapeol!

Tartu Ülikooli Saaremaa vilistlaskoondise juhatus Meie Maa 29-03-2001