www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3894&kat=5
Käina kool paneb rõhu reaalainetele

Käina gümnaasiumis tänavu septembris koolipinki istuv kümnenda klassi õpilased hakkavad õppima reaalkallakuga klassis, kinnitas Käina gümnaasiumi direktriss Aimi Säremat Hiiu Lehele.

Käina gümnaasium on otsinud juba mõnda aega erikallakut, et erineda teisest Hiiumaal puhtalt keskharidust andvast koolist - Kärdla keskkoolist. Gümnaasiumi juhtkond otsustas reaalkallaku kasuks, kuna reaalained on ka varasemal ajal kooli tugevam külg olnud. “Eriti matemaatikat on meil õppimisel eelistatud,” märkis Säremat.

Käina vallavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Anneli Klaus ütles, et vallavalitsuse haridusosakond gümnaasiumi erikallakut arutanud ei ole.

Aimi Säremati sõnul saab gümnaasiumiklassides rõhuasetus olema lisaks matemaatikale, füüsikale ja keemiale ka majandusel. “Ega seda ei pea kartma, et meil nüüd ainult matemaatikat õppima hakatakse. Ainult suurem rõhk on reaalainetele,” kinnitas Säremat, et hirmust reaalainete ees Käina õpilased Kärdlasse küll õppima ei pea minema.

Koolijuhi sõnul on maksimaalne 10. klassi vastuvõetavate õpilaste arv 24.

Esmaspäeval, 19. märtsil, ootab Käina gümnaasium reaalkallakuga 10. klassi astuda soovijaid vastuvõtukatsetele. Need toimuvad matemaatikas, emakeeles ja inglise keeles.

Tiit Sameli Hiiu Leht 15-03-2001