www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3886&kat=1
Kramer Kinnivara rajaks Mustjala valda uue asula

AS Kramer Kinnisvara tahab Mustjala valda rajada Saaremaa tingimutes enneolematult suure puhkeküla, kuhu on kavandatud ehitada enam kui sada puhkemaja.

Möödunud nädalal tutvustasid Kramer Kinnisvara esindajad Mustjala vallavolikogule nn Suure Rannaküla projekti, mille kohaselt ehitatakse Merise külasse 150-180 puhkemaja. Hooned tulevad 220 ha suurune maaüksusele, kuhu on kavas moodustada 1 - 1,5 ha suurused krundid. Kinnisvaraarendajatele omaselt taotleb Kramer Kinnisvara ka ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50-100 meetrile.

Mustjala vallavanem Merit Meri ütles, et vallavalitsus ei ole kaladakaitsevööndi vähendamise osas veel seisukohta võtnud.
Kuna Mustjala vallal puudub üldplaneering, peab vald lähtuma maakonna planeeringust, lausus Meri, kelle sõnul ootab vallavalitsus ära maavalitsuse seisukoha.

Puhkeküla planeeringu projektijuht OÜ Adamas Grupp esindaja Tõnis Adamson pidas Meie Maale maaomaniku ehitusplaanidest rääkimist veel enneaegseks. "Me ei ole veel planeeringuga pihta hakanud. Praegu on nii palju lahtisi otsi, läheme kohapeale alles spetsialistidega vaatama," sõnas Adamson.

500 suveelanikku lisaks

Mustjala vallavolikogu liige Henno Alt ütles Meie Maale, et volikogu liikmetele esinedes nimetasid Kramer Kinnivara töötajad puhkeküla põhiliste klientidena soomlasi.

Puhkeküla planeerimispõhimõtete ülevaates lubab kinnivarafirma 4-5 aasta pärast Merisele kuni 500 uut hooaegset elanikku, praegu elab Mustjala vallas umbes 900 inimest.

Puhkeküla rajamise käigus plaanib omanik remontida 7,6 km valla teid ja rajada umbes 7 km uusi kruusateid. Külla ehitatakse uus kõrgepingeliin, millega saavad liituda ka naaberkülade elanikud.

Plaanis on rajada parkmets, samuti mitmesugused ühiskasutatavad alad, muuhulgas ujumisrand Lõuka lahe kaldale.

AIN LEMBER Meie Maa 15-03-2001