www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3851&kat=5
Kassarlasaed otsivad maavanemalt abi

Kassari Haridusselts saatis maavanem
Hannes Maaselile kirja, milles palutakse teda kui planeeringute üle järelvalvet teostavat organit peatada OÜ Tikoil’i poolt algatatud detailplaneeringu koostamine tähtajaliselt üheks aastaks ja toetada Kassari Haridusseltsi ettepanekut Kassari küla keskuse arenguskeemi koostamiseks, millele järgneksid konkreetsete maa-alade detailplaneeringud.

„Selline protsess annaks seltsi veendumusel paremaid lõpptulemusi Kassari saare elanikkonna jaoks,“ kirjutasid kassarlased.

Pöördumise ajendas Kassari mõisa osalise detailplaneeringu algatamine OŪ Tikoil poolt ja selle korraldamise alustamine Käina Vallavalitsuse poolt. Juba algatamise staadiumis on ilmnenud vaidlustatavaid küsimusi.

„Soovime nimetatud pöördumisega juba aegsasti teadvustada Hiiu Maavalitsust neist nimetatud planeeringu põhimõtteist, mis ei ole vastuvõetavad Kassari saare elanikkonnale, kelle huvides ju lõppkokkuvõttes detailplaneeringuga saadav tulemus tööle hakkab,“ seisab pöördumises.

60 kassarlase arvates tuleb Kassari mõisasüdames asuv maa-ala säilitada sotsiaalotstarbelise maana (külakool, lasteasutus, mõni sotsiaalse suunitlusega hoone jms.). „Saare rahvas annab endale aru, et ka ärimaad ettevõtluse arendamiseks Kassaris on vaja, kuid mitte praegusel juhul väljapakutud asukohas,“ kirjutasid kassarlased maavanemale.

Urmas Lauri Hiiu Leht 13-03-2001