www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3848&kat=5
Kõrgessaare vallavolikogus

Reedel 9.märtsil määras Kõrgessaare vallavolikogu vallavanema töötasuks 8500 krooni ja otsustas soetada sotsiaaltöö tarbeks Volkswagen Cady, millega hakkab sõitma avahooldustöötaja Tõnis Ülemaantee.

Vallavolikogu kinnitas kultuuri- ja hariduskomisjoni uue koosseisu ning Kõrgessaare valla haridusstrateegia tegevuskava aastateks 2001-2002.

2000. eelarveaasta täitmise aruande audiitoriks kinnitati Ellen Asumets, kuulutati välja rendikonkurss Kõpu tuletorni teenindushoone haldaja leidmiseks ning kehtestati piiratud kalapüügi õigus kõigile Kõrgessaare valla elanikele.

Vallavanema infotunnis võeti kokku valla kultuuri- ja spordielu olulisemad sündmused, teavitati volikogu Viskoosa gaasihoidla hoone oksjoni tulemustest (alghind 2000, lõpphind 21 700 krooni), heakorrakonkursi tulemuslikkusest (neli pakkumist), Kõrgessaare valla üldplaneeringu töörühmade moodustamisest.

Kõpu tuletorni restaureerimisprojekt on Saksamaal heakskiidu osaliseks saanud, vaja on veel vaid sealse rahastuskomisjoni otsust. Saarte Programmist eelmisel aastal finantseeritud Kõpu tuletorni teenindushoone jätkuprojekti tänavuaastane rahastamine on seoses Eesti Regionaalse Sihtasutuse (ERSA) ümberkorraldustega ikka veel selgusetu.

Vallavalitsuse poolt algatati Lauka Põhikooli uusima õppehoone ja koolistaadioni restaureerimisprojekt ning projekt Viskoosa aleviku veeprobleemide kompleksseks lahendamiseks.

Lauka Põhikoolis alustatakse täiskasvanute arvutiõpet, otsustamisel on Luidja seltside maja saatus, kõneldi ka samasse majja planeeritud avaliku internetipunkti (AIP) avamisega seotud probleemidest.
Harda Roosna Hiiu Leht 13-03-2001