www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3821&kat=1
Minister Loodus käis Tornimäel

Neljapäeva õhtupoolikul kogunes alla poolesaja Orissaare, Laimjala ja Pöide valla töötaja ja elaniku Tornimäe rahvamajja kohtumisele siseminister Tarmo Loodusega.

Oma ettekandes põhjendas siseminister Loodus haldusreformi vajalikkust ja rõhus just sellele, et reformi tulemusena peab paranema rahva (keda minister nimetas Eesti riigi vundamendiks) olukord.

Tarmo Loodus lubas, et reformi tulemusena ei halvene külades elavate inimeste elu-olu, sest endistesse vallakeskustesse jääb tööle osa vallaametnikke. Ka järgmistel kohalikel valimistel saavad seniste külade inimesed oma esindajaid moodustatavatesse vallavolikogudesse valida.

Maavanem Jüri Saar valgustas maakonnapoolset omavalitsuste jaotusprintsiipi. Tema sõnul hakkab üksmeel haldusterritoriaaalsetes küsimustes kaduma siis, kui läheb piiride tõmbamiseks. Eks seepärast polegi Saaremaal veel ühtegi kindlat ja kõigile sobivat varianti.

Siseministri sõnul tuleb Eesti 247-st vallast oma tulubaasiga edukalt toime vaid 17. Ülejäänutele peab riik raha juurde maksma ja seda on riik ka teinud.

Vallad on enamikus väikesed ja ülekaalus on vanem rahvas, ja see suund aina süveneb. Tööealisi inimesi, kes peaksid oma maksudega tulu tooma, valdades napib. Veelgi enam napib aga valdades töökohti. Näiteks Pöide valla 505-st tööjõulisest inimesest käib mandril tööl 107.

AIMI PITK Meie Maa 10-03-2001