www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3781&kat=1
Kuressaare üldplaneeringu vaidlused jätkuvad

Kuressaare linna üldplaneeringu teisipäevasel avalikul arutelul ilmnesid selgesti muinsuskaitsjate ja looduskaitsjate vastandlikud arusaamad, mis viitab, et parklate kavandatud rajamisel kesklinna haljasaladele ei tule kompromiss lihtsalt.

Kuressaare Looduse Ümarlaud vaidlustab Keskväljaku ringtee keskel asuva liiklussaare likvideerimise, samuti mitmele endisele majakohale hoone rajamise võimaluse, tuues põhjuseks haljastuse hävimise. Ka parklaid ei ole ümarlaua hinnangul õige rajada vanalinna piirkonda.

Linnaametnike sõnul ei välista uute hoonete planeerimine nendesse kohtadesse uut haljastamisvõimalust ja osaliselt endise haljastuse säilitamist.

Muinsuskaitseinspektor Tõnu Sepa sõnul kaob liiklusskeemi kohaselt keskväljakul ringliiklus, mistõttu kaotab ka saareke oma koha. Tänava kõrvale peaks jääma jalakäijate plats. Kesklinnas peetakse suvel mitmesuguseid üritusi, mida liiklussaar jääks takistama. Haljastust aga saavat keskväljakule paigutada näiteks lillepottide näol.

Kultuurikeskuse esiselt alalt kaovad pingid ja muruplats. Puud tuletõrjedepoo ja kultuurikeskuse vahel jäävad alles, samuti Kaubamaja esised puud.
Tulevase ärihoone juurde jääb ruum, kus on võimalik haljastust rajada. “Ei julge kuidagi väita, et hoone ehitamine tähendab seda, et igasugune haljastus likvideeritakse,” ütles Sepp.

Linnaökoloog Kaljo Elliku sõnul on haljastuseks olemas mitmeid uusi võimalusi: geotekstiil, millele rajada muru, konteinerhaljastus ja hoonete seinte vertikaalhaljastus.

Elliku sõnul on linnas haljasalade nauditavaks muutmise osas veel palju ära teha, kuigi raha napib. Õiget muru linnas sisuliselt ei olegi, ainult Vabadussõja monumendi juures.
Elektrijaama vastas endisele hoonekohale tekkinud haljasalal kõndimine (Tolli ja Pika tänava vahel) on Elliku sõnul koguni ohtlik, sest vana kelder võib vajuda. Istutatud põõsadki ei taha õieti kasvada, sest pole korralikku pinnast.

Kuressaare Looduse Ümarlaua esindaja Veiko Maripuu ei usu, et kompromiss linnavalitsusega kergelt saavutatakse. “Meie seisukohad on erinevad. Raha ei ole, et korrastada ja haljastada, samas tõuseb kirves, et olemasolevaid haljasalasid likvideerida,” märkis Maripuu.

Ümarlaud nõuab kesklinna piirkonda avalike haljasalade allesjätmist, mitte vaid uute hoonete ümbruse haljastamist. Ümarlaud ei loe õigeks parkla rajamist sinna, kus meeldib parkida. “Oleme kategooriliselt vastu vanalinna tsooni parklatevõrgu rajamisele,” sõnas Maripuu.

Svea Aavik Meie Maa 08-03-2001