www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3669&kat=1
Saarlane peab sõprust raamatuga

Saare Maakonna Keskraamatukogu juhataja Anu Vahteri arvutisse salvestatud raamatukogude möödunud aasta töötulemused annavad tunnistust saarlaste jätkuvatest lugemisharjumustest ja raamatukogude külastatavusest.

2000. aasta lõpuks oli keskraamatukogu ja 30 külaraamatukogu fondides arvel 354 688 raamatut, ajakirja, plaati ja muud trükist, mis tunamullusega võrreldes kõneleb 1,3%-lisest kasvust.

Maakonna raamatukogudele osteti möödunud aastal kirjandust 1 721 600 krooni eest. 17 % sellest summast langeb ajakirjanduse tellimisele. Põhilisteks rahastajateks olid kultuuriministeerium (905 000 krooni) ja kohalikud omavalitsused (602 948 krooni).

Raamatukogudest käis raamatuid laenutamas 15 993 inimest, kellest Saaremaa keskraamatukogu arvele jäi 6847 ja neist omakorda olid 2558 lugejateks linna lasteosakonnas. Üldisest lugejate arvust moodustavad maakonnas lapsed 37 %.

Laenutati 451 259 raamatut, mis on 2,5 % tunamullusest vähem ja see oli seotud laenutuste arvestuse metoodika muutumisega, sest kohapeal kasutatud raamatut enam laenutusena kirja ei pandud.

Suurimaks külaraamatukoguks on Orissaare oma 28 799 eksemplarise fondi, 1330 lugeja ja 30 568 laenutusega. Üks väiksemaid on Võhma, kus vastavad näitajad on 3578, 86 ja 2280.

Pidevalt täiendatakse raamatukogude katalooge, kui lugejate esimesi abimehi kirjanduse valikul. Keskkogus on elektroonilisse kataloogi sisestatud 54% raamatukogu fondist. Elektroonilises koduloo andmebaasis on olemas kirjed ajalehest Meie Maa aastatest 1989-2000 ja ajalehest Oma Saar aastaist 1991-1997.

Popim paik keskkogus on arvutisaal, mille kasutajatelt nõutakse eelnevat registreerimist ja kus soovijate kasutuses on viis arvutit.

Maakonna raamatukogudes registreeriti ligi 10 000 päringut, mis tegelikkuses võib tunduvalt suurem olla, sest neid kõiki lihtsalt ei jõuta kirja panna. Neist oli 77 % teemapäringud ja 11 % faktipäringud.

Aasta jooksul toimus maakonna raamatukogudes hulgaliselt laiemale lugejaskonnale korraldatud üritusi alates raamatunäitustest ja lõpetades luule- ja kirjandusõhtutega. Kui keskkogu korraldas Saaremaa kirjanduspäeva, siis Taritus tähistati Mälgu 100. ja Tornimäel Uustulndi 75. sünniaastapäeva.

Koostööd on tehtud Euromajaga. Praegu aga unistatakse juba uutest ruumidest, sest kaasaegsetele raamatukogudele esitatavatest nõuetest tuntakse praeguses igapäevaga aina rohkem puudust.

AIMI PITK Meie Maa 01-03-2001