www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3548&kat=1
Loodusesõbrad vaidlustavad Kuressaare üldplaneeringu

Eilsel Kuressaare looduse ümarlaual oli koos kümmekond aktiivset loodusesõpra, kes vaagisid küsimusi, mida ette võtta linna üldplaneeringu ja Agenda põhimõtete vastuolude suhtes.

“Haljasalade likvideerimine Kuressaares on vastuolus Agenda ja tervisliku linna põhimõtetega, mis näevad ette haljasalade säilitamist,” väitis ümarlaua kokku kutsunud Veiko Maripuu.

Linna üldplaneeringus kajastuv mõttelaad, mille kohaselt haljasalade arvel rajatakse parklaid ja arendatakse ehitustegevust, ei ole Maripuu sõnul sobiv, kui tahetakse järgida säästva arengu suunda.

Kuressaare üldplaneerngu põhiviga on see, et transpordiskeem ei toetu säästva arengu ja agenda põhimõtetele. Järgnevalt soovivad ümarlaual osalenud teha omapoolsed ettepanekud üldplaneeringu kohta.

Esimesel koosolekul, kus osalesid Inge Vahter, Leo Filippov, Urve Kirss, Terje Volke, Julius Lehtsi, Aleksei Paivel, Maie Meius, Hillar Lipp, Veiko Maripuu kiideti heaks loodust ja keskkonda säästva liikumise vajalikkus.

Kevadel on plaanis viia läbi seminar, kuhu tuleksid Eesti keskkonnaspetsialistid, kel on oma nägemus looduse mitmekesisuse säilitamise võimalustest linnatingimustes.

Üheks kevadiseks ürituseks on võrahooldusnõupäeva korraldamine Kuressaare linnaelanikele.

Järgmine ümarlaud, kus analüüsitakse linna transpordiskeemi ja koostatakse ettepanekud Kuressaare linna üldplaneeringu kohta, toimub tuleval esmaspäeval Osilias.

SVEA AAVIK Meie Maa 20-02-2001