www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3545&kat=1
Koguva ajalugu jõudis kaante vahele

Koguvas, Muhu muuseumis tutvustati eile raamatut “Koguva ajalugu”, mis annab lugejale üksikasjaliku ülevaate Koguva küla ja selle vanemate suguvõsade, Schmuulide, Peeglite ja Tuulikute ajaloost.

Mahuka, arvukate dokumendikoopiate ja fotomaterjaliga illustreeritud ning viidetega varustatud raamatu pani kokku ajaloohuviline, kauaaegne kirjastuse Eesti Raamat eesti kirjanduse toimetaja Endel Priidel, kelle sõnul kestis Koguva ajaloo teemalise teose kokkupanek ligi kolmkümmend aastat.

“Mind ei seo Koguvaga tegelikult miski. Ühest küljest on see raamatu koostamise juures ehk isegi parem, teisest küljest muidugi oleks see töö suguvõsa liikmena lihtsam olnud,” märkis ta.

Teos “Koguva ajalugu” annab Koguva küla ja Schmuulide suguvõsa kohta teavet alates 1532. aastast, mil suguseltsi esiisa Hansken vabaduskirja läbi vabatalupojaks sai. “Raamatu kirjutamise ajendiks saigi ehk see, et väljend “vabatalupojad” hakkas minus suurt huvi tekitama. Koguvas elasid vaba- ja teotalupojad kõrvuti, ent vabatalupojad paistsid teiste kõrvalt oma tegususega silma. Koguvas on pea muutumatult säilinud ka küla ise. Niimoodi, raashaaval sai jõutud alguseni,” rääkis raamatu autor.

Priideli sõnul on raamatus kasutatud nii arhiivimaterjali kui Koguva külast pärit inimeste mälestusi, olulised on ka raamatus ära trükitud dokumendid, mida suguvõsal on imekombel läbi aastasadade säilitada õnnestunud.

Muhu muuseumi juhataja Alviine Schmuul pidas raamatu ilmumist tähtsaks sündmuseks nii oma suguvõsa kui laiema üldsuse jaoks: “Selles raamatus on olemas põlise Schmuulide suguvõsa pikalt hargnev lugu oma ajaloolises erandlikkuses ja kirjanduslikus paistes.
Hoolikas dokumenteeritus annab teosele aegumatuse ning see näitab, et ka tänases ja tulevases kiirelt globaliseeruvas maailmas on rahulikke teid, mis viivad meid oma juurte ja kultuuri juurde tagasi.”

Raamatu “Koguva ajalugu” andis välja Eesti Entsüklopeediakirjastus, kus veel sel kevadel on ilmumas Muhu muuseumi teaduri Ago Rullingo raamat Muhumaa ajaloost.
Aasta lõpus aga peaks trükivalgust nägema kauaoodatud koguteos “Saaremaa”.

TIIU TALVIST Meie Maa 20-02-2001