www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3461&kat=1
Saare politseis mullu 7 distsiplinaarjuurdlust

Saare politseiprefektuuris viidi möödunud aastal läbi seitse distsiplinaarjuurdlust, millest vaid ühe tulemusena sai politseiametnik karistada.

Politseiprefekt Kalle Laanet märkis, et ainus kord, mil eelmisel aastal teenistusliku juurdluse käigus ilmnenud asjaolude tõttu Saaremaal politseinikku karistati, oli märtsikuus.
Paar kuud hiljem purjuspäi autot roolides kaasreisija surma põhjustanud kriminaalpolitseinikku Rando Rahu karistati joobnuna valvesse minemise eest ametipalga vähendamisega.

Möödunud aasta juunis sai politseiameti poolt korraldatud distsipinaarjuurdluse tulemusel karistada prefekt Kalle Laanet, kellele pandi süüks prefektuuris valitsenud korralagedust ametisõidukite kasutamisel. Juurdlus tuvastas, et korralagedus mängis rolli Rando Rahu põhjustatud traagilises liiklusõnnetuses.

Politseiameti pressiesindaja Indrek Raudjalg ütles, et 1999. aastal viidi Saare prefektuuris läbi kümme distsiplinaarjuurdlust ja nende tulemusel kohaldati karistust seitsmel korral. Raudjalg sõnas, et arvestades seda, et vaid üks protsent kogu Eesti politseiasutustes läbiviidud juurdluste koguarvust langeb Saare prefektuuri, on olukord Saare politseis normaalne.

Kalle Laanet sõnas, et olukorda parandas kindlasti 1998. aasta lõpus toimunud koondamine, mil sõelale jäid parimad politseiametnikud.

Möödunud aastal viidi Eesti politseiasutustes korra vastu patustanud politseiametnike suhtes läbi kokku 696 distsiplinaarjuurdlust, mille tulemusel kohaldati distsiplinaarvastutust 269 juhul.

Peamiseks distsiplinaarjuurdluse algatamise põhjuseks on läbi aastate olnud politseiniku teenistuskohustuste süüline täitmata jätmine vői mittenõuetekohane täitmine.
Tavaliselt rakendatakse distsiplinaarkaristusena noormitust, mis moodustab üle poole politseinikele määratud karistustest.

MM Meie Maa 14-02-2001