www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3267&kat=1
Vallavolikogu paneb Vätta algkooli kinni

Pihtla vallavolikogu otsustas lõpetada selle aasta 1. septembrist Vätta algkooli tegevuse, koolimaja müüb vald eelläbirääkistega enampakkumisel maha.

Algkooli sulgemise poolt oli eilsel Pihtla volikogu istungil kuus, vastu kolm ja erapooletud kaks volinikku. Enne kooli sulgemise hääletamisele panemist kaitsesid volikogu istungil oma seisukohti kooli sulgemise vastased.

“Võib-olla need ei olnudki niipalju suunatud kooli säilitamisele, kui probleemile, kuidas saab edasi toimima paikkonna kultuuri- ja seltsielu,” sõnas Pihtla vallavanema Tõnu Hütt.

Tema sõnul kuulub vallale Kailuka külas asuv endine meiereihoone, millele kavatsetakse teha juurdeehitis ja anda sealt ruume kasutada Vätta arenguseltsile.

Kuna Vätta koolimaja müümiseks on olemas varasem volikogu otsus, paneb vallavalitsus peagi hoone enampakkumisele.

“Müük toimub eelläbirääkimistega pakkumisel ja me üritame sinna saada lepingusse klausli, et mõned ruumid saaksime jätta enda käsutusse ja maksame nende eest üüri,” rääkis vallavanem.

Ta lisas, et sellisel juhul jätkuks koolimajas arsti vastuvõtt, raamatute laenutamine ja parimal juhul saaksid ümberkaudsed elanikud ka koolimaja saali kasutada.

ANDRES SEPP Meie Maa 01-02-2001