www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3173&kat=1
Saaremaal astus mullu abiellu alla saja paari

Esmakordselt viimase veerandsajandi jooksul langes registreeritud abielude arv mullu alla saja, väljaspool abielu sündinud laste arv aga ületas eelmisel aastal poole sündide koguarvust.

Kõrgeim abiellu astujate arv oli Saaremaal 1974. aastal, mil registreeriti 254 abielu.

1996. aastal registreeriti Saaremaal 115, 1997. aastal 116 ja 1998. aastal 102 abielu. 1999. aastal registreeriti maakonnas 120 abielu, mullu oli abiellu astunud paare 90.

Saare maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmeil olid 2000. aastal 180-st Saaremaal abiellunust neli välismaalased (neist kolm Soomest).
Noorimad abiellu astunud olid 18-aastased, vanimad olid 61-aastane mees ja 67-aastane naine. Suurim vanusevahe abiellunute vahel oli 22 aastat.

Lisaks perekonnaseisuosakonnas registreeritud 51 abielulahutusele lõpetati mullu 18 abielu ka Saare maakohtus.
Noorimad mullused lahutajad olid 24-aastased, vanimad 71-aastane mees ja 79-aastane naine.

Psühholoog Ülle Saar, millega seletada järjest vähenevat abiellu astujate arvu?

Kaasaegne ühiskond on oma arenguga jõudnud sinnamaani, et tehnika ülikiire areng ja soov konkurentsis püsida tingib vajaduse väga palju õppida. Teine põhjus on see, et ühiskonnas rõhutatakse maskuliinseid väärtusi, eelkõige tulemusi ja nende saavutamisel võib perekond olla takistuseks.

Kaasaegne Lääne ühiskond rõhutab individualismi, kuid perekond põhineb rohkem kollektivistlikul mõtlemisel – oskusel teistega arvestada, abistada, luua lähisuhteid.

Arvan, et tulevikuprobleem ongi selles, kas inimene jõuab oma arengus sinnamaani, et suudab kanda ühiskonnas kaht rolli – mehel ja naisel peavad olema nii maskuliinsed kui feminiinsed oskused. Sellisel juhul võiksid abielud kuidagi toimida. Kui aga mõlemad on rõhutatult maskuliinsed, siis sulandumist ei teki.

Miks eelistatakse vabaabielu ehk kooselu?

Arvan, et kooselu loob teatud illusoorse vabadusetunde - nagu oleks vastutus väiksem. Muidugi lisanduvad siia juurde juriidilised nüansid – kooselupaaril on asju lihtsam lahendada kui abielupaaril.
Kooselu on abielu mugandunud variant ja arvatakse, nende arv võib isegi suureneda.

Ma arvan, et lapse arenguks on perekond siiski vajalik – laps vajab arenemisel ikkagi kindaid inimesi, kes talle turvalisustunde loovad. Kooselu on aga ebastabiiline ja kui isad-emad nii järjest vahetuvad, loob see lapsele ebakindluse ja võib-olla nad ka tulevikus ei oska luua selliseid lähisuhteid, mis neile turvalisust annaksid.

MM Meie Maa 26-01-2001