www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=31059&kat=3
Bush keskendus ÜRO peaassambleel kõneledes inimõigustele

New Yorgis algas ÜRO peaassamblee istungjärk, kus liikmesriikide esindajatest esimesena kõnelenud USA president George Bush rääkis inimõigustest ja Birma re˛iimist.
Bush kutsus ÜROd üles tegema senisest enam, et kõik riigid järgiksid üleüldise inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid, vahendas Aktuaalne kaamera.

Pikemalt peatus USA president Birma re˛iimil. "Täna hommikul teen teatavaks rea samme, et tuua Birmasse rahumeelne riigikorra muudatus," ütles ta. "USA tugevdab re˛iimi liidrite ja nende finantstoetajate vastaseid sanktsioone ja viisakeeldu neile, kes on kõige julmemad inimõiguste rikkujad."

USA vaatlejate sõnul on sellest, millest Bush rääkis tegelikult olulisem see, millest ta ei kõnelenud - kliimaprobleemidest, Ühendriikide jõupingutustest Lähis-Ida rahuprotsessis ja Iraagis. Analüütikute hinnangul võis president Bushi kõnest kuulda varjamatumalt kui kunagi varem, et USA juhtkond paljude Ühendriikidele oluliste maailmapoliitika küsimuste puhul ÜRO-le ei looda.

ÜRO peaassamblee istungijärgul saavad sõna iga liikmesriigi esindajad.

Eesti president Toomas Hendrik Ilves esineb ÜRO peaassambleel Eesti aja järgi pärast südaööd. Ta räägib võitlusest kliimamuudatustega, küberkuritegevusest ja Eesti panusest ÜRO kriisiabi alasesse tegevusse.

ETV24 25-09-2007