www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=31053&kat=2
Uuring: kolmandikul asbestiga töötanutest on kopsukahjustusi

Uurides 140 inimest, kes töötades on vähemalt kümme aastat puutunud kokku asbestiga, leiti kolmandikul kopsukahjustusi, mis on osaliselt tingitud tolmust ja suitsetamisest.
Röntgeniuuringus leiti kümnel protsendil inimestest asbestiga seotud muutusi, teatas sotsiaalministeerium, kes viib koostöös Soome töötervishoiu instituudiga läbi projekti, et vähendada asbestiga seotud kutsealaseid riske.

Partnerlusprojekti üks osa on terviseuuring. Tervise Arengu Instituut, Põhja-Eesti regionaalhaigla , Tartu Ülikool ja Narva haigla uurivad 300 inimese tervist, kes on töötades kokku puutunud asbestiga.

Uuringutega alustati selle aasta aprillis, seni on uuritud 140 inimest. Tegemist on näiteks katlamajade ja laevaremondi tehase töötajate, isoleerijate ning ehitustöölistega, kes on asbestiga kokku puutunud vähemalt kümme aastat. Uuringus osalejate keskmine vanus on 57 aastat.

Viimase aastakümne jooksul on Eestis registreeritud ainult üksikuid asbestist põhjustatud haigusi. Tänavu on asbestist põhjustatud vähki diagnoositud ühel korral. Samas avastatakse Soomes igal aastal üle viiesaja asbestist põhjustatud kutsehaiguse.

Uuring oli üks projekti osa, mis sai alguse 2006. aasta augustis ning kestab kuni järgmise aasta veebruari lõpuni. Partnerlusprojekt viiakse läbi koostöös Soome Töötervishoiu Instituudi ja Eesti sotsiaalministeeriumiga. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Transition Facility 2005. aasta programmist ja Eesti riigieelarvest.

ETV24 25-09-2007