www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=31039&kat=5
Spaa-arutelu uuesti linnavolikogus

Ülehomme on Kärdla linnavolikogu korralise istungi kavas Hausma tee 2 detailplaneeringu teine lugemine.

AS Avies on avaldanud soovi ehitada sellele ligi nelja hektari suurusele maa-alale hotellidekompleks.

Istung algab neljapäeval, 27. septembril kl 17 Kõrgessaare mnt 2 hoones, endises politseimajas linnavalitsuse infotunniga. Teise punktina ongi päevakorras Hausma tee 2 detailplaneeringu algatamine.

Veel on volikogu päevakorras Kärdla linna jäätmevaldajate registri asutamine, korraldatud jäätmeveo rakendamise korra teine lugemine, linna arengukava muutmine, 2007. aasta teise lisaeelarve esimene lugemine jm.

Volikogu istungid on avalikud ja sellel tohivad osaleda kõik asjast huvitatud linnakodanikud.

HL / Hiiu Leht 25-09-2007