www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3084&kat=1
Politsei asus uurima raha kadumist Torgu vallast

Politsei algatas teisipäeval Torgu vallavalitsuse taotlusel kriminaalasja valla endise pearaamatupidaja Ellen Ranna suhtes, kellel lasub kahtlus ligi 200 000 krooni omavalitsuse raha riisumises.

Politseile tehtud avalduses viitab Torgu vallavalitsus, et vallale on aastatel 1999–2000 tekitatud rahalist kahju ligi 185 000 krooni ulatuses, millele lisandub riigimaksude võlgnevusest tekkinud intressivõlg ligi 13 000 krooni.

Torgu vallavanem Tiia Pulk lausus, et vastavalt volikogu otsusele nõuab vald raamatupidajalt nende summade tagastamist, samuti taotleb vald, et majanduspolitsei revideeriks vallavalitsuse aastate 1995-2000 raamatupidamist.

Just nii kaua töötas 54-aastane Ellen Rand Torgu vallas raamatupidajana. Enne sinna ametisse asumist oli Rand finantsrikkumiste pärast sunnitud lahkuma Saare maavalitsusest.

Saare maksuameti direktor Olev Martinson ütles, et ka maksuamet teeb lähipäevil politseile avalduse, milles palub uurida mitmeid endise raamatupidaja poolt toime pandud maksuseaduse rikkumisi.

Politsei alustas Ranna suhtes kriminaalmenetlust kriminaalkoodeksi paragrahvi järgi, mis käsitleb riisumist ametiseisundi kuritarvitamise teel.

Kohtus võidakse sellise teo eest karistada rahatrahvi, aresti või kuni nelja-aastase vabadusekaotusega.

Raha kadumise Torgu vallakassast avastas Saare maksuamet eelmise aasta sügusel. Maksurevisjon leidis ka, et vallas ei ole sisse seatud kassaraamatut ning puudub raamatupidamise sisekorraeeskiri.
28. detsembril vabastas Torgu vallavolikogu Ellen Ranna ametist.

Raamatupidaja võttis omaks eelmise aasta 56 000-kroonise puudujäägi enda kasuks kulutamise, kuid väitis end mitte teadvat 1999. aasta puudujäägi kohta.

Saare politsei uurimistalituse juhtivinspektor Svetlana Raudsepp ütles, et talle ei meenu ühtegi juhust, kus Saaremaal omavalitsuse töötaja oleks nii suures ulatuses võõrast raha kõrvale toimetanud ja selle eest politseiuurimise alla sattunud.

“Mingi paralleeli võib tõmmata Saaremaa piirivalve pearaamatupidaja poolt toime pandud riisumisega, omavalitsuste kohta ei tea ühtegi,” lausus Raudsepp.

Uurija viitas üle-eelmisel aastal Saare maakohtu poolt tingimisi vanglakaristust kandma mõistetud endisele Saare piirivalve raamatupidajale, kes riisus aastate jooksul piirivalvurina töötanud abikaasa teadmisel riigi tagant 700 000 krooni.

Andres Sepp Meie Maa 18-01-2001