www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=30709&kat=2
Jalavõru on saanud ligi 100 õigusrikkujat

Õigusrikkujate elektroonilise valve projekt on edukalt käivitunud ning kolme kuuga on jalavõru saanud juba pea sada vanglast vabastatud süüdimõistetut.

Elektroonilist valvet rakendatakse ööpäevaringse koduaresti põhimõttel, mis tähendab, et kriminaalhooldusalune võib oma elukohast lahkuda vaid eelneval kokkuleppel kriminaalhooldusametnikuga. Kui hooldusalune rikub valvetingimusi, võib kohus saata ta tagasi vanglasse karistust kandma.

Võrud on väga töökindlad, koduvalveseade annab häire näiteks ajakava eiramisel, seadme liigutamisel ning elektri- või telefoniühenduse katkestuse korral.

Jalavõru on varustatud mitme turvaelemendiga, mis annavad häire võru lõhkumisel, eemaldamisel või sellega manipuleerimise katsel. Samas on jalavõru veekindel ning sellega võib käia vannis ja saunas.

MM / BNS Meie Maa 27-08-2007