www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=30636&kat=2
Strateegia seab eesmärgiks siseturvalisuse tõusu

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade eelnõu, mis määrab kindlaks nii tegevused kui ka tähtajad siseturvalisuse tõstmiseks järgmise kaheksa aasta jooksul, kirjutab Eesti Päevaleht.

Miljardeid kroone nõudev strateegia peaks tõstma valmisolekut kriisiks ja vähendama õnnetuseohvrite arvu.

Riigikogu heakskiitu vajava dokumendi eesmärk on kujundada aastaks 2015 Eestist turvaline ühiskond. Turvalisus peaks väljenduma ohutumas elukeskkonnas ning hukkunute või tervisekahjustusi saanute vähenemises.

Näiteks hõlmavad põhisuunad tegevusi nii inimeste turvatunde suurendamiseks ja liiklusohutuse tõstmiseks kui ka relvajõudude kaasamist siseturvalisuse tagamisse kriisiolukorras või suurõnnetuse korral.

Sisejulgeoleku arengukava koordinaator Lauri Lugna sõnul on praegune teavitustöö pigem episoodiline, toimudes krimiuudiste kaudu ja vaid suuremate sündmuste puhul. Tema sõnul on üks võimalus sellise info levitamiseks vastav internetiportaal ning info kättesaadavus annaks tõuke ka turvalisust tõstvate uute naabrivalvepiirkondade loomiseks.

Eraldi eesmärk on siseturvalisuse tõstmise juures väljatoodud ohutum liiklus. Soovitu tulemuslikkus peaks avalduma liikluses hukkunute ja vigastatute hulga vähenemises ning paremas liikluskultuuris. Konkreetse tegevusena on välja toodud politsei varustamine parema tehnikaga, teavituskampaaniad ja lasteaiast algav liikluskasvatus.

Ühtlasi kinnitab ministeerium, et seatud ülesannete täitmist hakatakse ka kontrollima ja raamdokument ei saa jääda riiulile.

MM / BNS Meie Maa 15-08-2007