www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=30252&kat=1
Saaremaa silla komisjoni koosseis vahetub

Vabariigi valitsus arutab täna korralduse eelnõu, millega vahetatakse Saaremaa silla komisjonis teiste seas välja neli saarlast.

Saaremaa silla komisjonist arvatakse saarlastest välja endine siseminister ja praegune riigikogu liige Kalle Laanet, Kihelkonna vallavanem Jüri Saar, Eesti Posti juht Hans Teiv ja endine regionaalminister Jaan Õunapuu.

Lisaks kaotavad sillakomisjonis koha ka Hillar Varik, Mart Opmann, Evelyn Sepp ja Heido Vitsur.

Kaks saarlast asemele

Sama, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi algatatud eelnõu näeb ette määrata komisjoni uuteks liikmeteks saarlasest siseminister Jüri Pihl ja riigikogu liige Imre Sooäär.

Lisaks määratakse komisjoni sekretäriks maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap ning komisjoni liikmeteks siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Jüri Lass, majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik Tiit Leier, keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja regionaalminister Vallo Reimaa.

Seega hakkab 2003. aastal vabariigi valitsuse moodustatud asjatundjate komisjoni ehk sillakomisjoni kuuluma kuus saarlast: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Kuressaare linnapea Urve Tiidus, Jüri Pihl, Imre Sooäär, riigikogu liige Tarmo Kõuts ja Torgu vallavolikogu esimees Mihkel Undrest.

Nõustab valitsust

Muudatused asjatundjate komisjoni koosseisus on tingitud rahandusministeeriumi kantsleri, Kuressaare linnapea ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri vahetumisest, asjassepuutuvate isikute ringi laiendamise vajadusest ning komisjoni liikmete ametikohtade nimetuste muutmisest.

Komisjoni ülesandeks on valitsusele ettepanekute tegemine Saaremaa püsiühenduse (silla või tunneli) rajamisega seonduvate probleemide läbitöötamiseks. Sealhulgas Saaremaa püsiühenduse projekti ettevalmistamist puudutavate otsuste vastuvõtmiseks, Saaremaa püsiühenduse rajamiseks vajalike toimingute kavandamiseks ja rahastamisvõimaluste valiku kriteeriumide väljatöötamiseks.

Olver Rand Meie Maa 05-07-2007