www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=30246&kat=1
Kuressaares algas noorte töömalev

Eile päeval algas juba neljandat suve toimuv Kuressaare noorte töömalev, kus kahe nädala jooksul saab tööd 130 noort saarlast.

“Malev on noorte seas populaarne ja juba kevadel tunti huvi, kuidas saaks malevasse tulla,” ütles Kuressaare noorte töömaleva projektijuht Aare Martinson. Koolinoorte suurest huvist räägib Martinsoni sõnul ka see, et mitukümmend õpilast jäi maleva ukse taha, sest töökohti ei jätkunud nii palju, kui oli soovijaid.

“Malevas on lahedad inimesed ja nalja saab palju,” rääkis 14-aastane Birgit Põld, kes on malevas tööl juba kolmandat suve. Kui osa neiu sõpru on arvanud, et malevas tuleb vaid ränkrasket tööd teha, siis tegelikult on töö Birgiti sõnul täiesti jõukohane ja midagi rasket malevaelus ei ole.

15-aastane Eliise Belinets rääkis, et tema tuli malevasse, sest ema pani ta kirja. Kui alguses oli Eliise malevasse mineku vastu, siis eile oli ta endale juba uusi sõpru leidnud ja arvas, et malevas on päris lahe olla.

Noorte tööpäevad kestavad maleva korraldaja Martinsoni sõnul hommikul üheksast kella üheni päeval. Tööpäevad on lühikesed, sest laagris on enamasti 13–16-aastased noored, kelle päevane tööaeg on seadustega paika pandud, selgitas korraldaja.

Et töö oleks võimalikult mitmekesine, on malevlastele välja pakkuda 25 erinevat töökohta, alustades golfiraja korrastamisest ja lõpetades ajalehetoimetuses reporteriks olemisega, rääkis Martinson.

Ligi pooled töökohad on Martinsoni sõnul loodud linna allasutustes, kuid pea sama palju leidub ka ettevõtteid, kes soovivad endale appi noort tööjõudu. “Selge on see, et linnal ei ole töökohti lõpmatuseni, kuid kui tuleb juurde ettevõtteid, kes on noorte palkamisest huvitatud, saaks ka malevasse kohti juurde teha,” nentis Martinson.

Peale töö on Martinsoni sõnul maleva lahutamatuks osaks lõbusad ühisüritused, mis teevad noorte suveõhtud sisukaks ja tänu millele malevlased leiavad endale laagrist rohkesti uusi sõpru. Kui mandril tehakse töölaagreid ka koos ööbimisega, siis Kuressaare malevas on noored koos vaid päeval ja õhtul ning ööseks lähevad kõik oma koju. “Seetõttu võib-olla väga tugevat malevatunnet ei teki, kuid õpilased on ikkagi rahul,” lausus Martinson.

Töömalev lõpeb kahe nädala pärast toimuva kahepäevase lõpulaagriga, kus noored panevad seekordsele malevasuvele ühise punkti lõbusate võistluste ja ettevõtmistega. “Laager on noorte jaoks suur ja oluline asi. Nii mõnigi on maininud, et tuli malevasse tagasi just lõpulaagri pärast,” märkis Martinson.

Kuressaares sel suvel Martinsoni teada enam malevaid ei tule, kuid lisaks Kuressaarele toimub väiksemaid töölaagreid ka vallakeskustes.

Kuressaare noorte töömalevat korraldab Kuressaare noorte huvikeskus. Linn toetas töömalevat 130 000 krooniga.

Kristiina Kruuse Meie Maa 03-07-2007