www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2987&kat=2
44 % elanikest on maa müügi piiramise poolt

Saar Polli uuringu järgi pooldab 44 % eestimaalastest kinnisvara ja maa müügi piiramist välismaalastele ja kolmandik selle täielikku keelamist.

Uuring näitab, et 44 %inimeste hinnangul tuleks piirata kinnisvara ja maa müüki teatud tingimustega neile välismaalastele, kes ei ela Eestis ega oma Eesti kodakondsust.

31 % pooldab maa ja kinnisvara müügi täielikku keelamist välismaalastele. Täieliku keelamise poolt on 32 % eestlastest ja 30 % mitte-eestlastest. 11 % pooldab maa müümist välismaalastele Eesti kodanikega võrdsetel alustel.

Kinnisvara ja maa müügi täielikku keelamist mittekodanikest eestimaalastele pooldab 12 % vastanutest, 18 % eestlastest ja üks protsent mitte-eestlastest.
Piirangutest populaarseim on tingimus, et kinnisvara ja maa ostja peaks elama alaliselt Eestis või olema siin elanud teatud aja. Seda pooldab 61 % mitte-eestlastest ja 34 % eestlastest. 28 % soosib kinnisvara müüki Eestis töötavatele või ettevõtet asutavale välismaalasele. 20 % eelistab müüa vaid teatud tüüpi maad, näiteks põllu- ja metsamaad.
Neli % vastanutest leiab, et tuleks piirata maa müüki teatud riikide kodanikele. 24 % eestlastest müüks ka oma maa või kinnisvara ainult Eesti kodanikule. 34 % eestlastest kindlasti ei müüks oma maad või kinnisvara Eestis elavale Venemaa või muu SRÜ riigi kodanikust ostjale.

94 % vastanutest peab kinnisvara ja maa müügil väga oluliseks ostja pakutavat hinda. Samas peab 44 % eestlastest ja 31 % kõikidest küsitletutest määravaks ostja kodakondsust.

Pool eestlastest ja 39 % kõigist vastanutest peab oluliseks seda, mida ostja kavatseb maa või kinnisvaraga ette võtta. 7% eestlastest ja 5% vastanutest kindlasti keelduks maa või kinnisvara müügist välismaalasele ka siis, kui too pakub oluliselt kõrgemat hinda.

MM/BNS BNS 10-01-2001