www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28816&kat=1
Martin Georg Emil Körber 190

Võnnu kirikumõisas pastor Eduard Philipp Körberi teise pojana sündinud Martin Georg Emil (1817 – 1893) pälvib suurt tähelepanu hingekarjasena, kes teenis ustavalt ja suure armastusega ligi 30 aastat Anseküla kogudust ja edendas kogu Eestimaa kirikuelu.

Körberi 185. sünniaastapäeva eel peeti koos Tallinna Saarlaste Segakooriga 2001. aastal Anseküla tuletorni all endisel kirikuplatsil vabaõhujumalateenistus, kus lauldi Körberi laule. Samas paigas pakkus koorijuht Jaan Vaidla välja kaks olulist mõtet: Anseküla kogudus vajab oma kirikut ja laulupäev peab muutuma traditsiooniliseks, et põlistada Körberi mälestust.

Järgmise aasta juunikuus kõneldi Körberist Tallinnas Estonias teatris, Rahvus-raamatukogus, Teatri-ja Muusikamuuseumis ning Matkamajas. Lauldi tema laule üritustel, kus vastuvõtja-korraldaja rollis oli taas Tallinna saarlaste segakoori juht Jaan Vaidla. Augustis koguneti aga Saaremaale, et Ansekülas saaks toimuda II laulupäev. Kontserdi lõpus andis koorijuht allakirjutanule üle juubeliaasta pitsati koos ette-panekuga kutsuda ellu Martin Körberi Selts.

Jaan Vaidla eestvedamisel ilmusid Martin Körberi 185. sünnipäevaks kordustrükis tema laulukogumikud “Vaimulikud laulud segakoorile 1848-1863”; „Laulud Sõrvemaalt”, “Segakoorilaulud Ansekülast 1861-1866”, “Kaks tuntud laulu Eesti koorimuusikas” ja tekstikogumik aastaist 1846-1879 “Saaremaa kuldnokk”.

Selts tuleb taas kokku

6.oktoobril 2002 asutati Kuressaares Hansa kohvikus Martin Körberi nime kandev selts. Meie Maas ilmunud ajaleheartiklis kirjutati: “Millega tegeleks see selts? Nii Anseküla koguduserahval, kui Tallinna Saarlaste Segakooril ja selle juhil on südamesoov ja lootus, et Anseküla kogudus saaks oma kiriku, mis teatavasti sõjapäevil hävitati. Selts liidaks inimesi, kes Körberi loomingut ja elutööd kalliks peavad. Samuti ühendaks selts kõiki Sõrvemaa kultuurielu edendamisest huvitatuid.”

Sel suvel kutsume kõiki Martin Körberi 190 sünnipäeva (sünd.v.k.j. 07.07.1817) Saaremaal tähistama alljärgnevate üritustega: laupäeval, 28. juulil on kavandatud väikene ajalookonverents „Martin Körber 190” Kuressaares; pühapäeval, 29.juulil toimub Anseküla tuletorni all VII kaasaegne Anseküla laulupäev.

Tallinnas toimub 16. juunil Martin Körberi mälestusüritus Estonia Talveaias, et ka pealinlastele suurmehe mälestust jäädvustada ja tema kauneid laule esitada.

Sel suvel laulupäeval osalevate muusikakollektiivide esindajaid ootame esimesele kokkusaamisele 12.märtsil, kell 17 Wildenbergi kohvikusse, et laulupäeva korralduslike asjade üle aru pidada.

Anu Konks Meie Maa 10-03-2007