www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28796&kat=5
Diplom jutustab spordiajaloost

Oleme harjunud, et spordivõistlusel antakse esimesele kolmele diplomid. Kas see on alati nii olnud ja milliseid diplomeid on sportlastele läbi aegade antud? Spordiveteran Lembit Saueri initsiatiivil tahaksime kokku seada näituse teemal ”Spordidiplom jutustab”.

Sellest tulenev üleskutse kõigile praegustele ja kunagistele hiidlastele: kui teil on kodus Teile endale, Teie vanematele või vanavanematele antud diplomeid sportlike saavutuste kohta, siis me väga paluksime lubada neid eksponeerida näitusel ja kasutada kataloogi tegemiseks.

Diplomite temaatika: Hiiumaal välja antud, hiidlaste poolt Eestis võidetud, hiidlaste poolt rahvusvahelistel võistlustel (ka üleliidulistel) võidetud. Sooviksime ka andmeid diplomi saanud isiku ja tema sportliku tegevuse kohta. Diplomid tagastatakse omanikule.

Kontaktisikud, kellele teatada, on:
Lembit Sauer – tel 463 1035
Ahto Heilo – tel 463 1252
Ene Mänd – tel 463 6041, e-mail ene.mand@mv.hiiumaa.ee

ENE MÄND, Hiiu MV haridus- ja kultuuriosakonna nõunik Hiiu Leht 09-03-2007