www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28588&kat=1
Loodav prügifirma valmis kaasama ka teisi osanikke

Kuressaare linna ning Kaarma ja Pihtla valla loodav Saaremaa Prügila OÜ jääb avatuks ka teistele omavalitsustele, kes saavad ettevõttega liituda aasta jooksul pärast selle loomist.

Kuna kaks suuremat omavalitsust, Kuressaare linn ja Kaarma vald, on eluliselt huvitatud kõiki keskkonnanõudeid järgiva ladestusala võimalikult kiirest väljaehitamisest, jõudsid linn, Kaarma ja Pihtla vald ülemöödunud nädalal kokkuleppele liita oma ressursid ja oskused ning asutada ühine jäätmefirma Saaremaa Prügila OÜ. Asutatava osaühingu eesmärk on arendada ühtsetel alustel toimivat jäätmekäitlust ja rajada jäätmete kogumise, sorteerimise, ladestamise ning taaskasutamise infrastruktuur, sealhulgas uus Saaremaa prügila.

Kuressaare linnavolikogu hakkab ettevõtte loomist arutama 22. veebruari istungil. Otsuse eelnõust nähtub, et asutajad peavad tähtsaks kõigi omavalitsuste ühist soovi otsida lahendusi, teha koostööd maakondlikul tasandil ja osaleda partneritena Saaremaa prügila loomisel ja kasutamisel. Seetõttu on kõigil asutamisel mitteosalenud omavalitsustel või nende osalusel loodud äriühingutel võimalus ühe aasta jooksul osaühingu äriregistrisse kandmisest omandada selles osalus asutajatega samadel tingimustel.

20 krooni elaniku kohta

Täiendavate osade omandamine toimub rahaliste sissemaksetena arvestusega 20 krooni liituva omavalitsuse elaniku kohta seisuga käesoleva aasta 1. jaanuar. Sellisel juhul väheneb asutajate osa osakapitalis proportsionaalselt.

Saaremaa Prügila osaühingu osakapitali suuruseks on kavandatud 675 000 krooni, millest Kuressaare linn omandaks rahalise sissemakse teel 75% ehk 506 000 krooni, ülejäänud kaks osa, vastavalt 135 000 ja 33 800 krooni, lähevad Kaarma ja Pihtla vallale.

Omavalitsused tasuvad osade eest rahalise sissemaksega ettevõtte stardikontole. Sissemakstav osakapital võimaldab katta osaühingu planeeritavad 2007. aasta tegevuskulud. Tulevased täiendavad tegevuskulud ja vajalikud omafinantseeringud suuremahuliste investeeringute kaasamiseks kaetakse edasiste sissemaksetega osakapitali.

Maasi prügifirma laienemine ebaõnnestus

Saaremaa Omavalitsuste Liidu (SOL) juhatus tegi mitu kuud pingutusi luua maakonda hõlmav jäätmehooldusühendus Maasi Jäätmehoolduse OÜ baasil, mis koordineeriks ja korraldaks uue jäätmekompleksi planeerimis- ja ehitusprotsessi. Paraku kõiki Saaremaa omavalitsusi rahuldava kokkuleppeni jõuda ei õnnestunud.

Samas peab Kudjape prügila ladestusala olema suletud hiljemalt 2009. aasta 19. juuliks, mis tähendab, et uus ladestusala peab olema selleks ajaks välja valitud ja ka valmis ehitatud.

Uue võimaliku jäätmekäitluskompleksi asukohana on nimetatud Uduveret Kaarma vallas ja Masat Pihtla vallas. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) koostab nimetatud kohtadele jäätmekeskuse osaüldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Töö peaks valmima selle aasta 18. oktoobriks.

Mehis Tulk Meie Maa 14-02-2007