www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28399&kat=1
Kindluse taastamistööd võivad lükkuda järgmisse aastasse

Kuigi tänavu on Kuressaare kindluse bastionaalse vööndi konserveerimiseks ja restaureerimiseks riigieelarves koos Euroopa Liidu struktuurifondide 6 miljoni kroonise toetusega eraldatud 7,5 miljonit krooni, võib suurem osa planeeritud töödest lükkuda tulevasse aastasse.

Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul on mullu valminud konserveerimis-restaureerimisprojekti alusel vabariigi valitsuse kaudu Euroopa Liidu struktuurifondile esitatud taotlusele käesolevaks aastaks rahastamisotsus olemas.

Struktuurifondidest on ette nähtud 6 miljonit krooni, siseministeeriumi riigipoolne kaasfinantseering on aga 1,5 miljonit krooni. Kultuuriministeerium lisas Kuressaare kindluse jaoks omalt poolt veel 500 000 krooni.

Vihm ja külm ei sobi

Püüa sõnul on tööde alustamine tänavu aga küsimärgi all, kuna Euroopa Komisjon võib rahakasutuse rakenduskavad kinnitada kõige varem maikuus. “On võimalus, et komisjon võib anda oma heakskiidu üldse aasta teises pooles,” lausus muuseumi direktor. “See aga tähendab, et tööde tegelik algus võib nihkuda aega, mil lubimörditöid, mis kardavad vihma ja külma, enam teha ei saa ning need tuleb ette võtta hoopis tuleval aastal.”

Püüa sõnul on esimese ettevõtmisena kavas lõpetada kindluse Põhjabastioni loodepoolse eskarbi ehk tugimüüritise poolelijäänud tööd. Samuti on plaanis rekonstrueerida bastioni alumine flank ehk suurtükipositsioon. Avatakse ka lossi hoovist, Suurtükitorni juurest Põhjabastioni suurtükipositsioonile viiv vallisisene käik.

“Sama etapi teine töö oleks Idabastioni alumisel flangil omal ajal pooleli jäänud tööde jätkamine,” rääkis Püüa.

Kindluse loode- ja kirderaveliini tugimüüritis kindlustatakse aga terastrossist võrguga, takistamaks vanade müüride varisemist vallikraavidesse ning hoidmaks neid koos, kuni tööjärg sinnamaani jõuab.

“Need oleksid suure, bastionide konserveerimise ja restaureerimise projekti esimese etapi tööd, mis saaksime ehk ülalnimetatud summade eest tehtud,” ütles Endel Püüa.

Monika Puutsa Meie Maa 30-01-2007