www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28222&kat=1
Kudjape kalmistu detailplaneering on jäänud toppama

Mullu oktoobris Kaarma vallavalitsuse algatatud detailplaneeringu menetlemine Kudjape kalmistu laiendamiseks on linnavalitsuses toppama jäänud.

“Tegime linnaga möödunud aastal koostöölepingu, et Kuressaare linn arendab detailplaneeringut ise edasi, kuna põhimaht tuleb linnast,” ütles Kaarma valla ehituse peaspetsialist Peeter Arikas.

“Linn on planeeringu finantseerija ja sisuline koostaja,” kinnitas planeerimise ja ehituse ala abilinnapea Urmas Sepp.

Millises seisus planeeringu menetlus praegu on?

Sepa sõnul pole planeering algatamisest kaugemale jõudnud. “Meil ei ole veel kindlat partnerit ja ma ei oska kindlasti öelda ka tähtaega,” lausus abimeer. “Üks arhitektibüroo on huvi tundnud, Toomas Paaver (endine linnaarhitekt – toim) nendega rääkis, aga pärast tema äraminekut pole mul nende isikutega kontakti olnud. Kuna ma pole veel selle teemaga tegelenud, ei oska ma selle kohta praegu midagi öelda.”

Vähemalt 50 aastaks

Kaarma vallavalitsus algatas Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringu mullu 23. oktoobril ligi 72 ha suuruse ala kohta.

Koostatav planeering peab määrama kalmistu laienduse võimalused perspektiiviga vähemalt 50 aastaks ning arvestades olemasoleva vajadusega (150 matust aastas).

Kuna planeering hõlmab ka riigile, EELK Kuressaare Laurentiuse kogudusele ja eraomanikele kuuluvaid maid kalmistu naabruses, on planeerimislahenduses võimalikud maadevahetused. Reformimata riigimaad on planeeringusse kaasatud ligi 29 hektarit.

“Linnaga ühises detailplaneeringus taotleb Kaarma vallavalitsus jätkuvalt vaba riigimaad surnuaia alla juurde,” ütles Peeter Arikas.

Planeeringu koostamisel tuleb arvestada kalmistu laiendamisega kaasneda võiva olulise keskkonnamõjuga, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alale. Arvestada tuleb ka olemasoleva Tervisepargiga ning jäätmekeskuse laiendamisega.

Samuti peab säilitama kalmistu ajaloolise osa miljöö ja juurdepääsu sellele. Planeering tuleb kooskõlastada muinsuskaitseametiga.

Parklad ja uus tee

Arikase sõnul on peaportaali juurde kavas ehitada “korrektne uus leinamaja”. Planeeringu lähteseisukohtades on öeldud, et kaaluda tuleks ka krematooriumi planeerimist. Parklad aga peaksid asuma vähemalt kahes kohas, arvestades maksimaalse vajadusega, näiteks kalmistupühade ajal.

Kalmistule on kavas rajada uus juurdepääsutee. “Maanteeamet ei aktsepteeri hästi, et kalmistult toimuksid väljasõidud – näiteks, kui leinarong läheb Kuressaare-Kuivastu maanteele,” rääkis Arikas. Tema sõnade kohaselt kulgeks uus tee kalmistuni Marientali teest Mercedese keskuse juurest.

Monika Puutsa Meie Maa 12-01-2007